Category Archives: Дунё қишлоқ хўжалиги

Инокуляция ёхуд уруғларни “уйғотиш”нинг янги усули

инокуляция1

Ўзбекистонда кўпгина  қишлоқ хўжалик маҳсулотларидан икки ва уч маротаба ҳосил олиш мумкин. Зеро, сара уруғ тайёрлаш бўлажак ҳосилни асосини ташкил этади. Шу билан бирга уруғга ишлов бериб, яхши натижаларга эришилади. Уруғнинг ўлчами келажакда ўсадиган ўсимликдан юзлаб, айрим ўсимликлар учун ўн минглаб марта кичик бўлгани учун унга ишлов бериш кенг далага ишлов беришга нисбатан кам меҳнат ва кам препаратлар талаб қилади, арзонга тушади.

Уруғларга ишлов беришнинг кенг қўлланиладиган усли протравка деб аталади ва травить – заҳарлаш сўзидан олинган. Маҳсус танланган кимёвий воситалар билан уруғлар экинларни касалликлари ва зараркунандаларга қарши ишлов берилади. Амалиёт бундай ишлов берилмаса донли экинларни ниҳоллари фузариум ва бошқа касалликлардан баъзи ҳолларда ярмигача ҳалок бўлиши мумкинлигини кўрсатади. Протравка амали донли ва бошқа экинларни ҳосилдорлигини 10% гача ошириши қайд этилган.

Инокуляция – уруғларга ишлов беришнинг иккинчи усули бўлиб, протравкани инкор қилмайди, балким унга қўшимча амал бўлади. Инокуляция бевосита экиш олдидан уруғларни уйғотиб юбориш учун, унувчанлиги ва ўсиш энергиясини орттириш учун бажарилади. Шу билан бирга инокуляция учун қўлланиладиган айрим воситалар экинларни турли касалликларини олдини олиш учун, экинларни ҳашоратларга қаршилик қилиш қобилиятини ошириш учун ҳам хизмат қилади.

Ўсимлик ўсиши учун ердан турли минералларни олади, агар зарурий минераллардан бири етишмаса, бошқа барча барча минералларнинг етарли ва ортиқча бўлиши буни ўрнини босмайди. Илмий тажрибалар шуни кўрсатадики, етишмайдиган минералларни экинларни устига сепиш ҳам қониқарли натижа бермай, етишмайдиган минералларни айнан экилган уруққа етказиб бериш зарур экан. Иккинчи тарафдан кўп микроэлементлар ўсимликларга микроскопик кичик миқдорларда керак бўлгани учун етишмайдиган элементларни таҳлил қилгандан кўра уруғларни табиий минераллар аралашмаси билан инокуляция қилиш мумкин. Бундай воситаларни бири сифатида “Йод-шифо” Ўзбекистон табиий минерал сувлари концентрати  қўлланиши  (бир литри 1-3 м3 сувда эритилиб) мумкин. Юртимизда “Фитовак” стимулятори яратилган. Ўсимликларни биологик жараёнларни чуқур ўрганиш натижасида яратилган бу восита ўсимликлардаги биокимёвий жараёнларни тезлаштиришдан ташқари ўсимликларни имун системасини, деярли барча касалликларга қаршилик кўрсатиш қобилиятини кучайтиради. Фитовак препаратини қўланиши самарадорлиги юқори эканлиги кенг далаларда тасдиқланган. Инокуляция мақсадида бир литр препарат билан 2-3 м3 эритма тайёрланади.

Ернинг табиий унумдорлиги ердаги микроорганизмлардан бошлаб чувалчанглагача бўлган тирик мавжудодлар яратади. Айнан уларнинг тинимсиз фаолияти билан ернинг донадор тузилиши, ҳаво ва сув сингдирувчанлиги вужудга келади. Уларнинг ҳаётий фаолияти туфайли ўсимликлар учун зарур бўлган беҳисоб биологик актив органик бирикмалар вужудга келади, озуқавий моддалар ердаги зарралардан эритмага ўтади. Афсуски замонавий агротехналогиялар туфайли: ерни ағдариб ҳайдалиши, турли пестицид ва минерал ўғитларни кенг қўлланиши натижасида ердаги жониворлар тизимига оғир талофат етказилган, далаларда чувалчанг топилиши қийин, далада қолган ўсимлик қолдиқларини чириши қийин бўлиб қолган. Шунинг учун экинларни уруғини фойдали микроорганизмлар билан инокуляция қилиш ернинг табиий унумдорлигини тиклашга ёрдам беради, микрооорганизмлар уруғ билан бирга ерга тушиб кўпаяди ва экин илдизлари атрофида фойдали ризосфера ҳосил қилади, ўсимлик ва микроорганизмлар симбиози ҳосил бўлиб, ҳосилдорликни оширади.

Фойдали микроорганизмлар орасида ҳаводаги молекуляр азотни боғловчи бактериялар муҳим, чунки ўсимликлар илдизлари билан фақат боғланган азотни ютиши мумкин. Бундай бактериал препаратлардан масалан ризоторфинни эсга олиш мумкин. Препаратни идиши очилиши билан бир соат ичида инокуляция бажарилиши ва яна бир соат ичида уруғ ерга экилиши керак. Лекин гектарига 0.4л препарат қўлланилиб бу амал бажарилар экан, масалан сояни умуман минерал ўғитлар қўлламасдан етиштириш мумкин бўлади. Яна Ўзбекистон ФА Микрабиология институтида яратилган фосфор парчаловчи микроорганизмлар ва сув ўтларидан иборат экологик соф ўғитлар инокуляция учун қўлланилганда катта самарадорликка эга. Масалан бу препаратлар арпа-буғдой каби донлар ҳосилдорлигини 25% ошириш қобилиятига эга.

БайкалЭМ1” микробиологик препарати саксондан ортиқ фойдали микроорганизмлар симбиозидан иборат бўлиб, ернинг табиий унумдорлигини оширишга ҳам, бевосита ўсимликларни ривожланишига ҳам комплекс тарзда таъсир этади. Экинларни ривожланишига, ҳосилдорлигига ижобий таъсир этишдан ташқари уларни касалликларга нисбатан турғунлигини, зарарли ҳашоратларга қаршилик қобилиятини оширади. Инокуляция учун қўлланилганда препаратнинг бир литридан 0.5-1 м3 ишчи эритма тайёрлаб ишлатилиши мумкин.

Турли яшил ўсимликлардан сувли экстракт ҳосил қилиниб, экинларга фойдали қўлланиши эскидан маълум. Лекин “Байкал ЭМ1” препарати яратилганидан сўнг бундай экстрактларни ҳосил қилинишида препаратни қўллаш билан экстрактни таъсирчанлигини янада ошади.

Экстракт тайёрлаш учун кўм-кўк ўтларни эрта тонгда тайёрланади (ўрилади), улар қанчалик турли-туман бўлса, шунчалик яхши. Беда, қичитқон, укроп, кашнич, подарожник, райхон, сельдр, шалфей каби ўсимликлар яхши самара беради. Ўтлар темир ёки пластик бочкага топилганича солиниб, тоза хлорсиз сув билан тўлдирилади, 0.2-0.5 л. “Байкал ЭМ1” препарати аралаштирилиб, усти ҳаво кирмайдиган қилиб, плёнка билан пишиқ бекитилади. Ўтларни ферментланиши (микробиологик қайта ишланиши ва микроорганизмларни кўпайиши) ҳароратга қараб 7-10 кун давом этади. Бочкада ҳосил бўлган газларни 2 кунда бир аралаштириб, чиқариб юбориш керак. Сувдан “Байкал ЭМ1” ҳиди келса, жараён тўғри кетишидан дарак беради. Ҳосил бўлган экстрактни экинларни суғориш, баргларига сепиш учун фойдаланилади. Идишда қолган ўтларни қўл билан олиб, молга берилади, ЭМ-препарат каби экинларни остига кўмилади, ёки экинларни орасига мульча каби ташлаб қўйилади. Идишнинг тагида қолган экстракт кейинги экстракт учун ачитқи бўлади.

Миришкорлардан бири бир бочкадан бошлаб, кейин бочкалар сонини 5 тага етказганини, уларда кетма кет экстракт тайёрлашини ва экинлари гуллаб яшнашини ёзади. Бошқа фермер экстрактни 3 кублик темир идишда тайёрлаб, уни электр насос ва қувурлар ёрдамида томорқасига сепиб юборишини ёзади.

ЭМ-технологияларни таъсирчанлиги ҳақида бир мисол келтирайлик. Хоразм вилояти, Гурлан туманидаги Сапарвой фермер хўжалигида ЭМ – технология 2011 йилдан буён турли экинларга комплекс (инокуляция, тупроққа ишлов бериш, барг орқали озиқлантириш) қўлланилмоқда. Биринчи йилдаёқ технологияни фойдали эканлиги маълум бўлган. 2012 йили препарат ҳислатларини ҳисобга олиб, қўлланиладиган азот ўғитларини 30% камайтирилди. Меҳнат ва бошқа ресурсларни сарфи ошмасдан шоли ҳосили илгари ҳеч қачон эришилмаган даражада юқори бўлди. Шолининг навига қараб ҳосилдорлик 120-180 ц/га ташкил этди. Шолидан гурунч чиқиши одатдаги 50-55% эмас, балким 80% ни ташкил этди. Пахта, буғдой ва бошқа экинларда ҳам препарат ўз фойдали ҳислатларини тасдиқлади.

Султонмурот Орифжонов

 

МИКРООРГАНИЗМЛАР ТУПРОҚНИ УЧ МЕТРГА ЮМШАТДИ

soil (1)

Замонавий агротехника биринчи навбатда минералл ўғитларга, экин касалликлари ва зарарли ҳашоратларга қарши кимёвий воситаларга асосланган. Далани экишга тайёрлаш ва бундан кейин қотиб кетишдан асраш учун қувватли техника кўп марталаб қўлланилади. Бир фермер пахтадан юқори ҳосил етиштириш учун 17 марта культивация бажарганини фахрланиб айтган. Лекин бундай тупроқда микроорганизмлар ва ҳашоратлар фаоллиги бутунлай издан чиқади, қуриган пайтда унда маҳкам кесаклар ҳосил бўлади. Плуг ости қаттиқ қатламини йўқотиш йўлини ҳеч ким билмайди. Экин илдизлари оғир ахволда қолиб, ҳосилга путур етади. Ернинг табиий унумдорлиги пасайиб бориб, ҳосил минерал ўғитларни кўп қўлланиши ҳисобига етиштирилади. Экинлар кўп касал бўлиб, ҳосил етиштириш учун борган сари кўпроқ кимёвий воситалар қўлланилади, дала ва оқава сувларнинг, етиштирилган ҳосилнинг экологик ахволи бузилади.

Республикамизнинг кенг далаларда ўтказилган амалий тажрибаларда эса “Байкал ЭМ1” препарати билан тупроқнинг юксак табиий унумдорлиги 20 йилда эмас, 1-2 йилда тикланиши мумкинлиги тасдиқланди.

“Байкал ЭМ1”  микробиологик препарат.  Унда неча ўнлаб турдаги фойдали микроорганизмлар тирик ҳолда яшаб, жуда кўп турдаги фойдали органик бирикмалар яратади. Улар орасида ферментлар, витаминлар ва бошқа биологик актив моддалар учрайди. Препарат қўлланилган муҳитда бу моддалар ўсимликлар, фойдали ҳашоратлар ва ҳайвонларни организмларини ривожланиши учун ижобий таъсир этади. Аксинча препаратдаги фойдали микроорганизмлар кўпайган жойда зарарли микроорганизмлар кескин камайиб, касалликларни олди олинади. Препаратдаги фойдали микроорганизмлар шолипоя сувига, тупроқнинг нам қатламларига, ўсимликнинг нам таналарига ёки жониворларнинг қорнига кирганида кўпайишни давом этишига шароит бўлиб, препаратнинг фойдали таъсири узоқ вақт давом этади. Тупроқдаги органик модда, экин қолдиқлари микроорганизмлар учун энг яхши озуқа ва яшаш ҳудуди бўлади.

Умуман ер сиртидаги унумдор тупроқ қатлами микроорганизмларни, ўсимлик ва ҳайвонат дунёсинимиллионлаб йиллар давомидаги фаоллиги туфайли вужудга келган. Шунинг учун тупроқни юмшатиш учун ҳам табиий усуллардан фойдаланиш мантиқан тўғри  бўларди. Но-тилл технологиясида тупроқ бирон марта ағдариб ҳайдалмайди, юмшатилмайди. Унда плуг ҳам, плуг ости қаттиқ қатлами муаммоси ҳам йўқ. Лекин экин таналарини 90 % далада қолдирилади. Бу органика тупроқни қуёш нурларидан асраб, ердаги намликни асраб, фойдали микроорганизм ва ҳашоратларни кўпайишига шароит яратади. Ер остида қоладиган экин илдизлари ҳам бу жараёнда муҳим ўринга эга. Натижада ернинг структураси ва табиий унумдорлиги йилдан йилга ортиб бориши кузатилади. Масалан 20 йил ичида минерал ўғитларни қўллаш икки марта камайганига қарамай, жўхори ҳосилдорлиги икки марта ортиши амалда тасдиқланган. Но-тилл қўллаётган америка давлатлари эса бутун дунёгаарзон дон махсулотлари ва пахта толаси сотмоқда. Но-тилл технологиясида “Байкал ЭМ1” каби фойдали микроорганизмлар препаратлари қўлланилса, янада кўзга кўринар натижаларга эришиш мумкин.

“Кюссей ЭМ1” препаратини яратган япон олими Хига Теруа ва “Байкал ЭМ1” препаратини яратган россиялик олим Пётр Шаблинлар тупроқнинг табиий унумдорлигини ундаги ҳаётий жараёнларни фаоллаштириш ҳисобига тиклашни режалаштирганлар. Ва улар буни амалга оширадиган микроорганизмлар комплексини яратишга мувофиқ бўлганлар. Ушбу препаратлардаги турли микроорганизмлар тупроқда кўпайиб, у жойдаги органик моддаларни қайта ишлаб, тупроқни турли биологик фаол моддалар билан бойитади, тупроқ структурасини яхшилайди, тупроқни зичлигини камайтиради, юмшатади.    “Байкал ЭМ1” тупроққа таъсир этиши учун энг мақбул амал – препаратни кузда далага сепишдан иборат (гектарига 10 литр). Мавжуд техникага таяниб препаратни ер сиртига сепиш мумкин, микрорганизмларни дастлабки вақтдан ернинг ички, ҳавфсиз қатламларига туширадтиган техникни яратилиши ва қўлланилиши амалнинг таъсирчанлигини янада оширади. Кузги-қишки-баҳорги мавсумда тупроқ намликка бой бўлгани учун, микроорганизмлар кўпайиб, органик моддани қайта ишлаб, тупроқни ички қатламларига кириб бориб, барча имкониятларини намоён қилади. Тупроқ температураси нисбатан ортиб (2-50С), экишга эртароқ тайёр бўлади. Эртапишар экин етиштирадиган дехқонлар ҳосилни 1-2 ҳафта эрта пишиши қанча қўшимча даромад келтиришини яхши биладилар.

Баъзи фермерлар “Байкал ЭМ1” препаратини ўзимиз ўстиришимиз мумкинми деб сўрашади. Уларга “Байкал ЭМ1” билан компост тайёрлашни тавсия этамиз. Бир литр “Байкал ЭМ1” ишлатиб, бир тонна ЭМ-компост тайёрлаш мумкин. Бу компост тупроқ унумдорлигини тиклашда асл препаратдан ҳам ортиқ хизмат қилади. Компост бевосита шарбат чуқурларида тайёрланса, меҳнат тежалади.

Султонмурод ОРИФЖОНОВ

ЭМ-технологиялар эксперти

1-3

ЧЎЛНИ БЎСТОН ҚИЛАЙЛИК ЁХУД СУҒОРМАСДАН ЭКИН ЕТИШТИРИШ ИМКОНИЯТЛАРИ

Ўрта Осиё минтақасида тоғларнинг мавжудлиги, уларда Амударё ва Сирдарё каби серсув дарёларни шаклланиши табиатнинг буюк неъматидир. Дарёларнинг сув ресурсларига асосланган Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги 32 млн. ахолини боқишга ҳам, экспортга ҳам махсулот етказиб бермоқда. Лекин ётиб есанг тоғ ҳам чидамас экан, сув етишмаслиги туфайли Орол денгизи саёзлашиб, уч қисмга ажралиб кетди, улардан бири – Катта Орол бутунлай қуришга ҳам улгурди. Экин далаларининг бир қисми ҳам сув етишмовчилиги туфайли экилмай қолмоқда. Бундай шароитда лалмикор далаларда экин экиш ахамияти янада кўтарилиб бормоқда.

Ўзбекистонда экин даларининг деярли 760 минг гектари суғорилмайдиган, лалмикор ерлардан иборат. Бу ерларда биринчи навбатда кузги дон экинлари, асосан буғдой экилиб, табиий ёғингарчилик билан ҳосил етиштирилади. Бундай даларда табиий намликни сақлашга йўналтирилган чора-тадбирларни амалга оширилиши янада муҳим. Тоғли минтақаларда табиий намлик билан мевали ўрмонлар – бодом, писта, олма, ёнғоқ ва бошқа дарахтлар, узум экилади. Ўзбекистон водийларида, чўлларида ёғингарчилик деяли икки марта камроқ. Лекин бу соҳаларда дарахтларнинг илдизлари ер ости сувларига етиб олишининг имкониятлари кўпроқ.

Умуман олганда лалмикор ерларда фақат мевали дарахтларни, ҳосил берувчи экинларни етиштиришни мақсад қилиб қўйиш тўғри эмас. Жумладан қумли чўлларда саксовул экиш асосан экологик аҳамиятга эга. Чўл зоналари кенгайиб бораётган ҳозирги замонда бу жараённи тўхтатиш ва орқага чекинтириш, иқлимни ўзгаришини салбий оқибатларини олдини олиш озуқавий хавфсизлик каби муҳим масаладир. Бундай мақсадларга эса биринчи навбатда мевасиз дарахтлар, мевасиз буталар, биз “бегона” деб номлайдиган ўтлар жавоб беради.

Экин ва дарахтларни чуқурларда ўстириш. Ёқуб Савадогони Сахрои Кабирни тўхтатган одам дейишади. Сахрони жанубида яшаган Ёқуб қабиласида экинларни чуқурларга экиш агротехникаси қўлланилган. Маълум бўлишича ҳатто бу саҳрода ҳам баъзан ёмғир ёғар экан. Лекин ёмғир суви саҳрони тошдек қаттиқ сирти бўйлаб оқиб, фойдасиз кетарди. Миришкор чуқурларни тайёрлаб, чуқурларни маҳаллий ўғит ва турли органика билан бойитади, биринчи ёмғирдан кейин бу чуқурларга экин экиш яхши натижа беради. Фойдали экиндан ташқари даласига сувсизликка чидамли дарахт уруғларини эка бошлайди ва миришкорнинг дарахтли далалари сахро бостириб келишини тўхтатади. Ёқуб Савадого эса ўз тажрибасини Америкага бориб, ЮНЕСКО ташкилотида ҳам тарғиб қилади. Африкалик камбағал фермер ўз қўллари билан қилган бу мўъжизани техника билан қуролланган ўзбек фермерлари Республика сахроларида боғу – ўрмонлар яратиш учун такрорлай олмайдими?

Валоканава тизими. Бу тушунча учун ўзбеча ном яратилмагани учун, рус тилидаги номидан фойдаланиб турамиз. Унинг мазмуни ариққа ўхшайди, лекин у сувни оқизиш учун эмас, балким тепалик ёки тоғ ён бағри бўйлаб оқиб тушаётган сувларни тўплаб, ерга сингдириб, дарахт ва бошқа экинларнинг илдизлари соҳасида сақлаб қўйишга, тупроқни сувга тўйинтиришга бағишланади. Валоканавада сув оқмаслиги учун уни горизонтал қилиб очиш керак, бунга геодезик асбоблар ёрдам беради. Натижада валоканава тепалик ён бағрини шаклини такрорлайди, мураккаб эгри чизиқдан иборат бўлади. Чиққан тупроқ ариқнинг қуйи қирғоғига қўйилади, юқори қирғоқ эса оқава сувларни келиб тушиши учун очиқ қолади. Ёмғир сувларини тўсган валоканава қияликдаги эрозия жараёнларига тўлиқ барҳам беради, қияликни қуйи соҳасини сув билан тўйинтиради ва бу ерда мевали ва манзарали дарахтлар, кўп йиллик бута ва ўтлар экиш учун шароит яратади. Дастлабки ўсимликлар экилганидан сўнг инсон иштирокисиз ҳам йиллар давомида табиий жароёнлар давом этиб, валоканава бўйлаб яшил экосистема вужудга келади! Валоканава тубида эса сув келтирган органик ва ноорганик моддалар, барглар, ўсимлик қолдиқлари тўпланади ва ажойиб мульчага айланади, мульчанинг кўплаб афзалликлари намоён бўлади

Қиялиги кичик бўлган жойларда табиий сувларни тўплаш учун валоканава вазифасини бажарувчи тўғон қуриш мумкин. Тўғон учун тупроқ қияликнинг юқори тарафидан олиниб, сатҳи кенг, лекин чўқурлиги кичик (масалан 0.5 м) бўлган ҳовуз ҳосил қилинади. Ҳовуз фақат ёмғирлар пайтида сувга тўлиб, сўнгра сув ерга сингиб кетади. Бу сув ҳисобига чўл ўртасида ҳам дарахт ва бошқа ўсимликлардан иборат яшил водий ҳосил қилиш мумкин. Қуйидаги расмларда Америкада 80 йил илгари қурилган тўғон туфайли вужудга келган табиий экосистемани ва атрофдаги чўлни кўришимиз мумкин. Бу жойда тарихан қисқа вақтда шундай унумдор тупроқ ҳосил бўлганки, уни кетмон билан эмас, қўл билан олиш мумкин! Бу водийга мевали дарахтлар ва бошқа экинлар экиб, каналдан сув олиб келмасдан, органик ва сунъий ўғитлар сарфламасдан ҳам йилдан-йилга кўпроқ маҳсулот берувчи хўжалик яратиш мумкин.

Импринтер. Чўл ва саҳроларнинг кенгайиб бориши ҳақида кўп марта эшитамиз, ўқиймиз. Бунинг мазмуни нимадан иборат деган савол туғилади? Жавоб шундан иборатки, турли сабабларга кўра ердаги ўсимлик дунёси тез ёки секин камайиб боради, пайти келиб уни чўл ёки саҳро деб атай бошлаймиз. Агар етти миллиард аҳолини боқишга етарли маҳсулотлар етиштираётган фермерлар чўлга ўтлар ва бошқа ўсимликлар эка олса, ва бу амал қиммат тушмаса саҳро чекинди деб айтардик. Дунёда шундай мисолларни топишимиз мумкин экан. Боб Диксон – агроном-олим, яратган машинасини импринтер деб атаган. Машинанинг ишчи элементи катта метал цилиндрдан иборат бўлиб, унинг сиртига метал бурчаклар (уголок) пайванд қилинган. Трактор цилиндрни ер сирти бўйлаб тортганда бу тишлар ерда чуқурчалар қолдиради. Бир вақтнинг ўзида машина ўтларнинг уруғини ва органик ўғит сепади, улар, албатта, чуқурчалар тубига тушади. Бу ерда уруғ униб чиқиш учун энг мақбул шароитни топади. 1. Чуқурча уруғни кучли қуёш нурларидан қмсман асрайди. 2. Унинг ёнида оз бўлса ҳам ўғит бўлади. 3. Шамол олиб келган чанг (бу чанг унумдор тупроқдан иборат) ва уруғлар чуқурча тубига тушиб, ундаги уруғни бекитади. 4. Ёмғир ёққанда сув биринчи навбатда шу чуқурчага тўпланади. 5. Чуқурча туби тупроқнинг энг зичлашган соҳаси бўлиб, физика қонунлари бўйича каппиляр кучлар атрофдаги намликни шу ерга, уруғнинг ёнига тортади. Ҳуллас, сепилган уруғ бир кун албатта униб чиқади.

Импринтер ёрдамида Боб Диксон меҳнат ва вақтини аямай ўзининг Аризона чўлидаги ерини қумлоқ саҳродан ўт ва дарахтлар билан қопланган унумдор ерларга айлантирган. Етарли уруғ тайёрланган бўлса импринтер бир соатда бир гектар ерга уруғ экиши мумкин. Йилнинг тўрт фаслида экишни давом этиш мумкин. Маданий бўлмаган ўсимликлар шундай юксак ҳаётий кучга эгаки, ерда баъзан йиллаб ётгандан кейин ҳам шароит тўғри келган пайтда униб чиқади. Ўзбек миришкорларига ҳам бу техникани ўзлаштириб, чўлларни кўм-кўк унумдор ерларга айлантиришни тилаймиз.

Дарахт кўчатларини қути билан ўралган ҳолда етиштириш. Исроил давлати Яқин Шарқда жойлашган, унинг 2/3 қисми дастлаб чўлдан иборат бўлган, инсон ёрдамисиз бу ерда бирон нарса ўсмаган. Ватан қадрига етган ҳукумат бу чўлларда ўрмон ўстириш учун олимларга топшириқ беради. Лекин улар маълум муддатдан сўнг бунинг иложи йўқ деган хуллоса чиқарадилар. Топшириқ бошқа мутахассисларга берилади ва улар муаммонинг ечимини топади. Ҳозирги пайтга келиб Исроил ҳудудининг 8% қўлда экилган ўрмонлардан иборат. Солиштириш учун қўшни Мисрда ўрмонларнинг ҳиссаси 11 марта камроқ – 0.7%.

Топилган ечим шундан иборатки, экилган дарахт кўчати бошқа ишлардан ташқари метал ёки пластик коробка билан ўраб қўйилади. Коробканинг фақат юқори қисми очиқ бўлгани учун унинг ичидаги ҳаво намлиги юқори бўлади ва кўчатдан, айниқса у кичкина бўлганида, сув буғланишини чеклайди, уни қуриб қолишдан асрайди. Иккинчи ҳосса янада муҳим. Чўл қуёши нурларидан коробка кундузи қизийди, кечаси кескин совийди ва мана шу жараёнларда пластик сиртида сув конденсацияланиб, кўчат илдизларини ёнига оқиб тушади. Исроил денгиз қирғоғида бўлгани учун у ерда ҳаво намлиги юқори бўлиб, бундай атмосфера ирригацияси яхши ишлайди ва чўл шароитида кўчатларнинг 80% тутиб кетишига эришилган.

Султонмурод Орифжонов.

 

20459345672d

ЭКИН ДАЛАСИДА СУВНИ ТЕЖАШ УСУЛЛАРИ

Далада сувни тежаш учун бирон чора кўрмаган дехқон

ариқда сув етишмаслигидан нолишга хақлими?

water_issues

            Экинларни сув билан таъминлаш муаммолари суғориладиган далаларда ҳам, суғрилмайдиган далаларда ҳам муҳим. Бунинг устига иқлимни ўзгариши туфайли, Орол сувларини камайиб кетиши туфайли, давлатлароро муаммолар туфайли экинларни суғориш масаласи янада актуал бўлиб қолмоқда. Ушбу мақолада экин даласида сувни тежашнинг қуйидаги усулларини муҳокама қилинади: 1. Биологик активлиги юқори бўлган қордан эриган ва ёмғир сувларидан фойдаланиш самарадорлигини ошириш. 2. Атмосфера ирригациясидан фойдаланиш. 3. Тупроқнинг мульчаланишини намликни асрашдаги аҳамияти. 4. Ўсимликларнинг кўмир ангидриди билан таъминланганлигининг сув сарфланишига таъсири. 5. Тупроқни қуёш нурларидан беркитилишини намликни тежалишига таъсири. 6. Қандай суғориш тежамкор ва экинларга ёқади? 

 1. Биологик активлиги юқори бўлган қордан эриган ва ёмғир сувларини фойдаланиш самарадорлигини ошириш.

Сувдан сувнинг фарқи бор. Шунинг учун “тирик сув”, “ўлик сув”, “шифобахш сув”, “оби зам-зам” ибораларини ишлатамиз. Тоғ бағридаги чашмадан олинган сув кунда ишлатиладиган водапровод сувидан кескин фарқ қилади. Сув молекулалари электр диполь моментига эга бўлиб, бир-бири билан таъсирлашади, енгил боғланиб қолади, улар кластерлар деб аталади. Муздан эриган сувда, буғдан конденсациялашган сувда нисбатан кичик кластерлар кўп бўлиб, шундай сув биологик актив ҳоссаларга эга бўлади, одам ва ҳайвонларнинг организми учун фойдали бўлади. Аксинча идишларда узоқ сақланган, водапроводдан олинган, туриб қолган сувларда кластерлар йирик бўлиб, бундай сув инсон организми учун ёқимсиз бўлади. Бундай сув ичилганида ҳам организм уни ўз эхтиёжаларига мослаш учун, кластерларини майдалаш учун кўп энергия ва вақт сарфлайди. Сувда эриган моддалар ҳам сувнинг ҳоссаларига кескин таъсир этади.

Далаларга ёғадиган ёмғир, шудринг сувлари, қор ва қировдан эриган сувлар ҳам табиатнинг инъоми сифатида юксак биологик активликка эга. Бу сувларнинг активлиги ариқлардан келадиган сув сифатидан ер билан осмонча фарқ қилади. Баҳорда тупроқнинг исиши ва баҳорги ёмғирлар таъсирида ердаги экин уруғлари ҳам, бегона ўтларнинг уруғлари ҳам қийғос униб чиқади, табиат яшнаб кетади. Ёз пайтида ерни қанча ариқ суви сарфлаб суғормайлик, ўсимлик дунёсини бундай яшнаб кетишига эришолмаймиз. Шунинг учун дехқончиликда ерга атмосферадан тушадиган табиий намликдан тўлиқ фойдаланиш, уни сақлаб қолиш учун барча чораларни кўриш керак. Бунга кузги, эртанги экинлар улушини кўпайтириш билан, пахта каби кеч экиладиган экин далаларига кузги ва баҳорги сидератлар экиш билан эришиш мумкин. Сидератлар биологик актив сув ва қуёш нурларидан баҳра олиб, кўплаб биомасса тўплайди, тупроқ тузилишини яхшилайди, тупроқни соғломлаштиради, сўнгра экинлар учун органик озуқа бўлади. Май ойига қадар сидератларни актив ўсиши учун қулай бўлган икки – уч ойдавомида экин экилмай ётган даларни кўриб, одам афсусланади. Табиий намликни афзаллигини кўрсатиш учун эртанги ва кечки картошка етиштиришни солиштириш мумкин. Миришкорлар эртанги картошкани 1-2 суғориш билан, айрим ҳоллларда суғоришсиз ҳам етиштиради, кечки картошка етиштириладиган ер эса уруғ экилишидан аввал суғорилиши, картошка экилганидан кейин ҳам 2-3 марта суғорилиши зарур.

Но-тилл бўйича уруғ қадалаётган бу дала ёмғир сувини тўлиқ ушлаб қолишига шубҳа йўқ

Табиий намлик далаларга текис тақсимланиб тушади, инсон эса уни экин майдонларидаги тупроқда ушлаб қолиниш чораларини кўриши керак. Тоғ ва тепаликларнинг ён бағрида биологик актив ёмғир сувлари оқиб кетмасдан тупроққа сингиши айниқса муҳим. Бунда ерни ағдариб ҳайдашдан воз кечиш, бунинг ўрнига ер ҳайдамасдан ҳосил етиштириш (но-тилл) ёки ернинг фақат сирт қатламига ишлов бериш, сидератларни экиш, ер сиртини мульчалаш, экинларни таналарини далада қолдириш амаллари қўл келади, Эдвард Фолкнер тупроқларни фақат икки турга бўлади: органика билан тўйинган унумдор тупроқлар ва органика етишмайдиган, унумдорлигини оширилишини талаб қиладиган тупроқлар. Органикага тўйинган далалар ҳосил етиштиришни турли муммолари қатори табиий намликни ютиш ва асраш вазифасини ҳам ҳал қилади.

 1. Атмосфера ирригациясидан фойдаланиш

 

Экинларни атмосфера намлиги билан таъминлашнинг иккинчи усули 19-аср буюк рус агрономи И.Е.Овсинскийнинг илмий – амалий меросида баён этилган. Иван Евгеньевич шундай ёзади: “Тупроқни икки дюймли юпқа юмшатиш – қийналиб кетган дехқон елкасидан қурғоқчиликни оғир тошини олиб ташлаган ўша сирли ёрдамчи бўлади. Энди мен дехқончиликнинг бу офатини фақат ҳотиржам эмас, балким маълум даражада қониқиш билан кутиб оламан”.

Биз совуқ кунларда шудринг ва қировни кузатамиз, бу намлик осмондан тушмасдан, ҳаво ўсимлик барглари, тупроқ билан бевосита таъсирлашганида уларнинг сиртида конденсациялашган намликдан иборат. Овсинский эса шароит яратилса тупроқнинг ички қатламларида ҳам бундай шудринг ҳосил бўлиши мумкинлигини амалиётда аниқлади. Бунинг устига фақат совуқ кунларда эмас, балким жазирама иссиқ ёз кунларида, қурғоқчилик пайтида! Бунинг учун Овсинский қандай сирли шароит яратган? У ерни чуқур ағдариб ҳайдашнинг ўрнига икки дюймли (5 см) юпқа юмшатишга ўтган. Бунда меҳнат ўн карра енгиллашганидан ташқари юмшатилган, ёзги кунда қуруқ турадиган бу қатламни сирти ва ости орасида кескин температуралар фарқи сақланган, ёз кунида ҳам бу қатлам остида тупроқнинг температураси паст бўлган, сув буғларини конденсацияси учун шароит бўлган. Кондесациялашган намлик эса пастки, юмшатилмаган тупроқ қатламининг тор каппилярларига сингиб, экин илдизларига етиб борган. Юмшатилган қатлам эса кўрпа сингари пастдаги намликни иссиқ кунда буғланиб кетишдан асраган.

Овсинский ҳисобига кўра Россиянинг жанубидаги ёз давомида атмосфера ирригацияси тупроққа 12 см қалинликда биологик актив сув етказиб берган, бу ҳар квадрат метрга 120 литр, бир гектар майдонга 1200 куб метр дегани. Бу эса тўғри агротехника билан кўпчилик экинларни қўшимча суғришсиз етиштириш мумкинлигини билдиради. Шундай йўл билан Овсинский қўшни далалардаги экинлан қуриб қолган қурғоқчилик йилларида ҳам ўз далаларида юқори ҳосил етиштирган.

Атмосферада молекуляр азот кўп, лекин экинлар ундан фойдалана олмайди. Атмосферадаги физик жараёнларда (масалан яшин таъсирида) азотнинг бошқа моддалар билан боғланган ҳолати ҳосил бўлади. Газ ҳолатидаги бундай боғланган азотни ёмғир эритиб, ерни маълум даражада ўғитлайди. Лекин қурғоқчилик пайтида бунинг иложи йўқ. Фақат сув кондесацияси учун Овсинский яратган шароитда боғланган азот кондесацияланиши учун ҳам шароит вужудга келади. Шундай йўл билан бир гектар майдонга Овсинский ҳисобига кўра 60 кг боғланган азот моддаси етказиб берилган.

Шундай қилиб тупроқ сирти юмшатилган, ости эса ҳайдалмаган, фақат экин илдизлари билан кўп йиллар давомида юмшатиб борилган тупроқ сув ва ҳаво учун сингдирувчан бўлиб, бу тупроқ атмосфера ирригацияси механизми ҳисобига экинларни намлик билан шундай таъминлаб турадики, суғориш билан бундай миқдорда ва бундай текис таъминлашни илжи йўқ. Овсинскийнинг тўғри агротехникаси меҳнатни енгиллаштиришдан ташқари экинни суғорган ва азот билан таъминлаган, даланинг табиий уномдорлиги йилдан-йилга камаймаган, балким аста секин ортиб борган. Овсинскийнинг бу тежамкор технологияси Россиянинг айрим вилоятларида кенг майдонларда қўлланилиб, далаларнинг унумдорлигини органик ва минерал ўғитларсиз ҳам ошириб бормоқда.

Плуг билан ҳайдалган ерни ёзги қуёш тиғида ётиши – намликни исроф бўлишига, тупроқдаги ҳар қандай биологик активликни сўнишига, тупроқни унумдорлигини  пасайишига, тошдек қаттиқ кесакларни ҳосил  бўлишига олиб келади.

 1. Тупроқнинг мульчаланишини намликни асрашдаги аҳамияти

Мульча – экинлар орасидаги тупроқ сиртига қопланган органик қопламадан иборат. Мульча сомон, барглар, юлиб ташланган бегона ўтлар, пичан, майдаланган шохлар, гўнг, компост, қоғоз ёки картон, кул, кўмирнинг майдаси, ишлаб чиқаришда ҳосил бўлган органик чиқиндилардан иборат бўлиши мумкин. Тупроқ учун мульча кўрпа вазифасини бажаради. Жумладан уруғ қора плёнка остига экилганда плёнка мульчанинг айрим вазифаларини бажаради. Келажакда  далада қотиб қоладиган кўпиксимон мульча яратилса ажаб эмас. Хитойда органик чиқиндилардан мульчага ишлатиладиган намат яратиш техналогияси мавжуд. Кузги сидератлар билан мульчаланган бундай тупроқ ҳар қандай ёмғир сувини сингдириб олади, мульча остида табиий юмшаб, етилиб боради

Мульчанинг турли афзалликларини санаб ўтиш ҳам 3 бетни талаб қилади, бу ерда уларнинг айримларини санаб ўтайлик.

 • Мульча ерни сув ва ҳаво эррозиясидан сақлайди;
 • Ердаги намликни буғланишига тўсқинлик қилади, намликни сақлайди. Кўп ҳолда мульчанинг остида ернинг намлигини кўриш мумкин;
 • Мульча ёмғир, шудринг, суғориш сувларини шимиб олади ва сақлайди. Ортиқча сувни ерга сингиши учун оптимал шароит яратади;
 • Мульча остидаги тупроқ намликни сақлаб ҳеч қачон кесак бўлиб қотиб кетмайди ва юмшатишни талаб қилмайди;
 • Ғовак мульча қатлами иссиқликни ёмон ўтказади, ёзда ерни қаттиқ исиб кетишдан, қишда музлашдан асрайди;
 • Мульча қатламини сиртки ва остки қатламлари орасида ҳосил бўлган температуралар фарқи атмосфера ирригацияси учун, сув буғларини тупроққа конденсацияланиши учун шароит яратади. Ер қор — ёмғирсиз, суғоришсиз ёзги кунда ҳам атмосферадан намлик олиши мумкин;
 • Ердаги бегона ўтларни уруғлари униб чиқиши учун ёруғлик ҳам зарур, қалин мульча остидан бегона ўтларни ўсиши кескин камаяди;
 • Мульчанинг пастки қатламида намлик ва кислород таъсирида чириш микробиологик жараёни кетади. Бу жараёнларда ҳосил бўлган СО2 гази ўсимлик баргларидаги фотосинтез учун керак. Атмосферада бу газ жуда кам бўлгани учун (0.04%) ўсимликларнинг илдизини ёнида ҳосил бўлган бу газнинг ахамияти катта. Айниқса ёпиқ иссиқхоналарда бу газни ҳосил бўлиши янада муҳим, чунки ўсимликлар ёпиқ ҳажмдаги озгина СО2 газни ҳам ишлатиб, фотосинтез тўхтаб қоларди, иссиқхона экинлари ривожланмасди;
 • Мульчада ҳосил бўлган СО2 газнинг иккинчи фойдали тарафи шундан иборатки, газ тупроқдаги намлик билан бирлашиб, H2CO3 кислотасини ҳосил қилади, тупроқни кислоталик даражаси ортиб, ундаги турли минералларни (азот, фосфор, калий, кремний,…) эришига олиб келади, ўсимликларни озиқланиши яхшиланади ва бундан ташқари барглар орқали сув буғланиши кескин камаяди. Шунинг учун мульчани қуруқ иригация деб аташ мумкин.

Томорқада экин етиштираётган миришкорлар мульча учун хашак излаш уларнинг асосий ташвишига айланганини айтишади. Тўғри, томорқага мульчани четдан олиб келиш мумкин. Кенг далада дехқончилик қилаётган фермер мульчани қайдан етказади? Масалан бир гектар далани 5 см мульча билан қоплаш учун 500 куб метр органика зарур. Лекин шу сабабли мульча ҳақидаги билимлардан воз кечиш керак эмас, унинг элементларидан фойдаланиш керак. Масалан, чигитни қора плёнка остига экиш ҳам ерни намини асрайди, бегона ўтларни ўсишини чеклайди. Донли экинларни эрта баҳорда кўкартириб олиш ерни қуёш нурларидан асрайди, ердаги сувни тежайди. Ер экиндан бўш пайтида унга зич сидерат экиш ерни мульча каби асрайди, сидератда жамланган минераллар, синтез қилинган органик моддалар сидерат ерга ҳайдаб юборилгач, асосий экинга қимматбаҳо кўк озуқа бўлади. Маҳсус танланган сидератлар эса тупроқни турли касалликлардан даволайди.

Ерни мульча билан қоплаш имкони бўлмаган дехқон лаоқал ерни ҳайдаб ташламасдан, ўз ҳолатида қолдирсин. Ер сиртида қолган экинларнинг қолдиқлари мульча вазифасини бажаради. Пайти келиб, ерни плуг билан хайдаш ўрнига диск билан ишлов берса, экин қолдиқларининг бир қисми ер сиртида қолиб, ерни қуёш нурларидан асрайди, намликни асрайди. Но-тилл технологиясида эса асосан донли экинлар етиштирилади, экин қолдиқларини 90% ер сиртида қолдирилиб, сувни тежашга ва тупроқ унумдорлигини тиклага хизмат қилади. Овсинский технологиясида ҳам ер донларнинг сомони ҳисобига бойитилади.

 1. Ўсимликларнинг кўмир ангидриди билан таъминланганлигининг сув сарфланишига таъсири.

Ўсимликлар томонидан сув сарфланишига кучли таъсир этадиган ҳодисага К.А.Темирязев эътибор берган. Ўсимлик баргларидан нафас олиш учун тешиклар мавжуд бўлиб, ўсимликлар уларни зарурат бўйича очади, ёки ёпади. Ҳаводаги ўсимлик учун зарур бўлган корбанат ангидрид гази фақат 0.04% (яъни 2011 йил ҳолати бўйича ҳаво ҳажмининг 0.0004 қисми) бўлгани учун, ўсимлик бир қисм корбанат ангидрид ютиши учун ўз “ўпкасидан” 2.5 минг қисм ҳавони ўтказиши керак бўлади. Баргнинг ички ҳажмига кириб чиққан бу ҳаво сув буғларига тўйиниб чиқади – ўсимлик сув сарфлайди. Лекин ўсимлик фотосинтез учун зарур бўлган корбанат ангидридни бошқа йўл билан топса – баргдан нафас олишни тўхтатиб, сувни тежаши мумкин. Умуман олганда, юқори ҳосиллар етиштириладиган экин далалари учун ҳавонинг пастки қатламларидаги корбанат ангидриди умуман етарли эмас, демак бу далалардаги ҳосил биринчи навбатда тупроқда ҳосил бўлаётган углерод ҳисобига етиштирилади.

Маълумки, тупроқдаги ўсимлик қолдиқлари сопрафит микроорганизмлар томонидан қайта ишланганида совуқ ёниш, фотосинтезга нисбатан тескари жараён боради, корбанат ангидриди ажралиб чиқади. Ҳавога нисбатан 1.5 марта оғир бўлган бу газ биринчи навбатда тупроқ ичида еғилиб туради, ва бу жойдаги зичлиги атмосферадагидан юз марта ортиб кетиши мумкин. Тупроқдаги сув бу газни эритиб, “газланган сувга” айланади. Ўсимлик илдизлари билан тупроқдаги намликни шимиб олар экан, сув билан бирга ўзига зарур бўлган корбанат ангидридини ва бошқа озуқаларни ютади, натижада ҳаводан нафас олишига зарурат камаяди, сув сарфи ҳам кескин камаяди. Ерда оганик моддалар миқдори қанчалик кўп бўлса – ўсимлик шунчалик кам сув буғлатади! Ердаги органикани ҳам ернинг қуришига тўсиқ сифатида, ҳам экинларни сув буғлатишига тўсиқ сифатида қуруқ суғориш воситаси, ҳам органик ўғит деб қарашимиз мумкин.

5. Тупроқни қуёш нурларидан беркитилишини намликни тежалишига таъсири.

            Тупроқ сирти экин соясида қолса, қуёш нурларидан қизимаса, ундаги намликни йўқотилишини олди олинади. Шу билан бирга экинларни барглари орқали сув буғланиши ҳам ўн карра қисқарар экан!

Барглар орқали сувни буғланиши туфайли ўсимликлар иссиқ кунда ўзларини совутиб туради, барглардаги биологик жараёнлар учун оптимал шароит яратишга ҳаракат қилади. Кун қанчалик исиса, буғланиш шунчалик кучаяди, барглардаги ҳарорат 8-10 градус камайтирилади. Бунда икки ҳил шароитни фарқлаш керак: барглар қуёш нурларини тўлиқ тўсса, уларни соясида салқин шароит вужудга келиб, барглар фақат юқоридаги иссиқ билан курашадилар, намлик нисбатан кам сарфланади. Агар ўсимликлар якка – якка турса, уларнинг барглари туташиб кетмаган бўлса, қуёш нурлари ерга тушиб уни қиздиради, қизиган тупроқ ҳам инфроқизил нурлар чиқариб, ҳам ердаги сувни буғлатиб, ҳам ҳавони иситиб қуёш энергиясини сарфлайди. Барглар фақат юқори сиртидаги ҳарорат билан курашмай, остидаги иссиқлик билан ҳам курашиш учун кўплаб сув буғлата бошлайди. Бу мантиқан тўғри бўлсада, биринчи бор амалиётда, шу кунларда О.А.Войнов томонидан ўрганилди (“Зерно”, № 9, 2010 г.) ва экин барглари ерни тўлиқ тўсиши ҳисобига ўсимликлар буғлатувчи намлик миқдори ўн марта қисқариши ҳақида ҳуллоса чиқарилган. Бундай баргланиш даражасига донли экинларда улар найчаланган даврда, кунгабоқар ва жўхорида – ҳосил элементи пайдо бўлиш даврида эришиш зарур. Экин остини соялаш учун ўсимликларни орасига баланд ўсмайдиган сидератлар экиш, пайти келиб уларни ўриб ташлаш, бегона ўтларни маълум чегарада ўсишиги қўйиб бериш, сабзавотларнинг орасига жўхори, кунгабоқар ёки оқ жўхори экиш мумкин.

6. Қандай суғориш тежамкор ва экинларга ёқади?

Маданий экинлани суғориб етиштириш агротехниканинг энг муҳим амалларига айланган. Минтақамизда суғоришнинг ананавий усули – тартиб билан экилган экинларни жўяклар бўйича таралган сув билан суғоришдан иборат. Бу усул дехқонларга яна узоқ хизмат қилади.  Лекин бу усулнинг камчиликлари ҳам маълум. Жўякнинг юқори қисми узоқ вақт сув ичади, қуйи қисми – қисқа. Турли жўяклардаги сув жўяк оҳирига баробар етиб бормайди, барча жўяклар охиригача сув ичиши учун бошқаларидаги сув оқавага кетади. Сувнинг умумий сарфи катта бўлиб, тежамкорлик талабларини қаноатлантирмайди. Сув қўйиш оғир меҳнат бўлиб, меҳнат кучи талаб қилади. Органик модда камайиб кетган пахта даларида ҳар бир суғоришдан кейин қатқалоқни йўқотиш учун культивацияга зарурат вужудга келади. Интенсив суғориш ерости сувлар сатҳини кўтариб, даларни шўрланишига олиб келмоқда. Шўр ювиш эса янада оғир амалдан иборат ва сувни исроф бўлишига олиб келади.

Техник тарзда томчилаб суғориш усули бир қатор афзалликларга эга бўлиб, келажакда жўяклар бўйича суғоришни ўрнини босиши мумкин. Бу тизим қўлланилганида жўяк тортиш заруратининг ўзи йўқолади, экин тартиб билан экилиб, уларни орасига томчилаб суғориш қувури ётқизилади, икки қатор экинга бир қувур етарли. Қовоқ, қовун-тарвуз, бодринг каби экинларга, боғ ва узумзорларга томчилаш сув қувурлари айниқса кам керак бўлади. Тизим сувни бевосита илдиз тизимига етказиб бергани учун, сув жўяклардан суғориш усулига нисбатан 2-5 мартагачан тежалади, ер ости сувларини сатҳини кўтарилиши рўй бермайди, ернинг шўрланиши кузатилмайди. Сарфланган сув юқори самарадорлик билан ҳосилдорликни оширишга хизмат қилади. Томчилаб берилган сув ер сиртида қолмай, тупроққа сингиб кетгани учун, қатқалоқ ҳосил бўлиши кузатилмайди, демак чопиққа, культивацияга зарурат йўқолади. Шу билан бегона ўтларни униб чиқиши ҳам камаяди. Бунинг боиси шундаки, ўтларнинг уруғлари тупроқ ҳажмида бўлади, ҳар культивация пайтида уларнинг бир қисми ер сиртига яқинлашиб, намлик ва ёруғлик таъсирида уна бошлайди. Сув билан уруғлар етиб келмаслиги учун суғориш тизимининг бошида фильтр қўйилади. Экин орасида оз миқдордаги ўтларни ўсиши эса ҳосилга зарар етказмайди.

Томчилаб суғориш тизимида сувда эритилган озуқа, биологик ва кимёвий воситаларни бевосита сув билан бирга экин илдизларига етказиб бериш имконияти вужудга келади. Бу эса озиқлантиришни самарадорлиги ва тежамкорлигини оширади,

Суғоришнинг анъананавий услубида тупроқнинг намлик тутиши катта тафовутга эга, чунки суғориш оралиғи узоқ давом этса, бир марта суғоришда жуда кўп миқдордаги сувдан фойдаланилади. Ўсимликлар бир сафар тупроқда намликнинг етишмаслиги сабабли, кейинги сафар ортиқ даражада намланиш сабабли кучли стрессга дучор бўлади.Томчилатиб суғориш тизимлари сувни кам миқдорларда ва қисқа оралиқларда етказиб бериш имконига эга. Натижада тупроқ намлигининг нисбий бир хиллигига эришилади. Агар суғориш тез-тез ўтказилса, тупроқ намлиги билинар-билинмас тебранишга эга бўлади, чунки бунда ўсимлик эҳтиёжларини ҳисобга олган ҳолда сувдан аниқ миқдорларда ва жадвал асосида фойдаланиш имкони бўлади. Бу эса сувнинг тежалишидан ташқари экиннинг ўсишини, ҳосилдорлигини ва ҳосил сифатини кучайтиради.

Шундай қилиб, томчилаб суғориш тизими дастлабки харажат ва меҳнатни талаб қилсада, сўнгра ҳосилдорликни кескин оширишга ва меҳнатни тежашга хизмат қилади. Кўп ҳолда суғоришни амалга ошириш учун сув насосини ёқиш ва ўчириш етарли бўлади.

Ўрта Осиё минтақасида тоғларнинг мавжудлиги, уларда Амударё ва Сирдарё каби серсув дарёларни шаклланиши табиатнинг буюк неъматидир. Дарёларнинг сув ресурсларига асосланган Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги 32 млн. ахолини боқишга ҳам, экспортга ҳам махсулот етказиб бермоқда. Лекин ётиб есанг тоғ ҳам чидамас экан, сув етишмаслиги туфайли Орол денгизи саёзлашиб, уч қисмга ажралиб кетди, улардан бири – Катта Орол бутунлай  қуришга ҳам улгурди. Экин далаларининг бир қисми ҳам сув етишмовчилиги туфайли экилмай қолмоқда. Шундай шароитда далада сувни тежаш учун бирон чора кўрмаган дехқон ариқда сув етишмаслигидан нолишга хақлими?

Султонмурод  Орифжонов