All posts by Nargis Qosimova

ИСИРИҚ СИРИ

u3941f73384m

Юртимизнинг қай бир гўшасига қадам ташламанг, унинг заминида унган шифобаҳш гиёҳларга дуч келасиз.  Шулардан бири исириқ бўлиб, у  асосан чўл ва ярим чўл зоналарида, тоғ ёнбағирларида, сўқмоқ йўлларда, хаттоки бегона ўт сифатида экинлар орасида ўсади. Мутахассислар маълум қилишича, ушбу ўсимликнинг илдизида 1,7-3,3 %, поясида 0,23-3,75 %, баргида 1,07-4,96 %, гулида 2,82 % ва уруғида 2,38- 6,60 % гача гармалин, гармен, пеганин, дезоксивазицион каби 14-15 хилдаги алкалоидлар мавжуд. Исириқдан ажратиб олинган гармен алкалоиди ва ўсимлик илдизидан тайёрланган спиртли суюқлик Паркинсон касаллиги (марказий асаб тизимининг сурункали авж олувчи касаллиги), тутқаноқ, бош миянинг яллиғланиши асоратлари, қалтирашни даъволашда ҳамда ухлатувчи дори сифатида ишлатилади. Гармолин алкалоиди асаб тизимига, юрак, ичак, бачадон, суяк, мушак стизимига ҳамда бош мия қон-томирларига кенгайтирувчи сифатида ижобий таъсир кўрсатса, дезоксипеганин алкалоиди эса периферик асаб тизими касалликлари, мияга қон қуйилганда содир бўладиган гемипарез (гавда ярмининг енгил фалажланиши) ва гемиплегия (гавда ярим мушакларининг фалажланиши) ни даволашда фойдаланилади.

Исириқ кўпдан кўп хосиятлари туфайли Шарқ халқларининг севимли шифобахш гиёҳи ҳисобланади. Бу ажойиб ўсимлик азалдан барча офат ва хасталикларнинг олдини олувчи ирим ашёси бўлиб келган. Одамлар исириқнинг шифобахшлик хусусиятларини тушуниб етмаганликлари учун у  бор жойда касаллик кам бўлади, чунки исириқ инс-жинсларни ҳайдаб чиқаради, деб ўйлашган. Ваҳоланки, илмий тиббиёт исириқ таркибида мавжуд бўлган таъсирчан моддалар кўзга кўринмас микроаъзоларга қирон келтиришини исботлаб берди.

Қадимги юнон табиблари Гален ва Диоскорид асарларида ҳам исириқнинг шифобахш ўсимлик эканлиги қайд этилиб, исириқ асал, шароб, каклик ёки товуқ ўти ва бодьён суви билан эзиб ишлатилса, кўзнинг кўриш қувватини ошириши ҳақида қимматли маълумотлар келтирилган.  Тиббиёт илмининг даҳоси бўлган Абу Али Ибн Сино ўзининг “Тиб қонунлари” асарида исириқ бўғин оғриқларига суртилганда ижобий самара беришини таъкидлаб ўтган. Абу Райҳон Берунийнинг “Китоб ас-Сайдана фит-Тиб” асарида исириқдан тайёрланган қайнатма безгакни даъволашда кони фойда эканлигини ёзиб ўтилган. Халқ табобатида эса исириқнинг ер усти қисмидан тайёрланган дамлама айниқса, безгак, тутқаноқ, томоқ оғриғи, ҳолдан тойиш ва сурункали чарчаш натижасида келиб чиқадиган асаб бузилишлари ва уйқусизликка қарши курашишда фойдаланилади.Агар ўсимликнинг сут-шираси бир тутам пахта ёки жун матога шимдирилиб, ўн кун давомида қуритилгач, қичима азоб бераётган жойга боғланса, қичима тузалади. Бундан ташқари исириқ ва зиғир уруғларидан тайёрланган қайнатма зиқнафс касаллиги (бронхиал астма) да наф келтирувчи омил ҳисобланса, қалампир меваси билан тайёрланган қайнатмаси захм, бод ва бошқа касалликларни бартараф этади. Барчамизга таниш бўлган исириқ тутуни таркибидаги моддалар хавфли хасталикларни қўзғайдиган микробларга қирон келтиради. Шу боисдан грипп эпидемияси хуруж қилган пайтларда хонадонларга исириқ тутатилади.

Наргис Қосимова

КАЙФИЯТНИ КЎТАРУВЧИ ДАРАХТ

марула
            Табиат мўъжизакор хилқат. Унинг бағрида ҳануз кўз кўриб, қулоқ эшитмаган ўсимликлар мавжуд. Шулардан бири Африка жанубидаги хилват ўрмонлардан бирида  ўсадиган Марула дарахтидир. Униниг меваси пишган пайтда ўша атрофда яшовчи жами ҳайвонлар ва паррандалар  йиғилишади. Чунки дарахт мевасининг шираси  ҳайвон организмида спиртга айланиб, уларни сармаст қилади.  Марула  (лотинча Sclerocarya birrea) — сумахова оиласига мансуб дарахтдир ва асосан Жанубий ва Ғарбий Африкада ўсади. Бўйи 18 метргача етади.  Дарахт мевасини асосан ҳудуднинг банту қабиласи истеъмол қилади. Уларнинг кўчманчи ҳаёти дарахтнинг тарқалишига сабаб бўлган. Мевалари  юпқа,  сариқ рангли  бўлиб С витаминига бой. Марулада мазкур дармондари апельсинга нисбатан 8 баробар кўпдир.  Данагидан ёғ олиниб, у оқсилларга бой.

Кулги дарахти

цветок смеха

Яна бир ажойиб ўсимликлардан бири Яқин Шарқ мамлакатларида ўсиб, маҳаллий аҳоли «Кулги дарахти” деб аташади. Дарахт паст бўйли ва кўримсиз бўлиб, меваси ловиядек келади. Мевасини истеъмол қилган киши қийқириб кула бошлайди. Кулги дарахти кишига чамаси бир соат ҳангома баҳш этади. Омади келмаган киши, иши юришмаган савдогар, овдан ўлжасиз қайтган сайёҳ, тиш оғриғига дучор бўлган одам ёки оиласидан ранжиб чиққан киши кулги дарахти мевасидан истеъмол қилиб, кўнглини ёзиши ҳам мумкин. Маҳаллий аҳоли унинг уруғини тиш оғириғини қолдиришда ишлатади. Аммо кўп истеъмол қилиш тананинг заҳарланишига олиб келиши мумкин

СУТ  ДАРАХТИ

dr15

 Сут – табиатнинг бетакрор маҳсули. Янги тўғилган ҳар қандай жонзот, хоҳ у одам бўлсин хоҳ ҳайвон айнан она сути билан озиқланибь, ривожланади.  Минг йиллар мобайнида инсоният бу озуқабо ва қимматбаҳо маҳсулотни ҳайвонлардан,  асосан, сигирдан соғиб  олишга  ўрганишган. Айрим  мамлакатларда  сигирдангина эмас, балки дарахтдан хам сут соғиб олишади. Марказий ва Жанубий Америкада тутдошлар оиласига мансуб бўлган сут дарахти бор.   Илмий тида уни бросимум деб аташади. Венесуэлада бундай дарахтлар ўрмон ҳосил қилган. Махаллий халқ бу дарахтни “сигир дарахт” ёки “сут дарахти” деб аташади.   Унинг шарбатнни сут ўрнида истеъмол қилишади. Дарахтнинг шарбати энг яхши сигир сутидек тўйимли, сувга яхши аралашади, чойга ёки қаҳвага қўшганда ивиб қолмайди, тропик иссиқ ўлка шароитида ҳам бир хафтагача айнимай тураверади. «Сигир дарахт» сутининг  таъми сигир сутини эслатади,  аммо ундан бир оз  долчин мазаси келиб туради. Оддий сутдан қуюқроқ бўлганлиги учун бироз чўзилувчан хусусиятга эга ва энг асосийси сигир сути каби қаймоқ бойлайди.  Узоқ муддат қайнатилса унинг устига парафин заррачалари ажралиб чиқади. Маҳаллий аҳоли ундан шам ва сақич тайёрлашади.

Сут соғиб олиш учун «сигир дарахт» пўстлоғи тилиниб, тагига идиш қуйилади, холос. Бир туп дарахт бир неча кишига етарли миқдорда  сут беради. Бу сутга аввало сув қўшилади, сўнгра сузилади. Шундан кейингина уни ичиш мумкин.

Наргис Суннат қизи 

 

ИЧИМЛИК СУВИ ҚАНДАЙ ТОЗАЛАНАДИ?

 ёхуд Тошкент сув тозалаш иншоотлари фаолиятига бир назар

IMG_1220

 

-Ҳой, крандан сув ичма! Ана чойнакда совуқ чой бор. Кеча Сурайё холанг ҳам крандан сув ичиб, қорни  оғриб қолганини айтди.

Севара 12 яшар ўғли Комилжонни койиб, сув тўлдирилган пиёлани унинг қўлидан тортиб олди.

-Ойи, мактабда ўқитувчимиз, крандаги сув тоза, уни мутахассислар бир неча маротаба текшириб, зарарсизлантириб, кейин истеъмол учун узатишларини айтувдилар.

-Ўқитувчинг айтаверади-да,  ундан кўра сен менинг гапимга қулоқ сол. Қара, жумракдан сувнинг оппоқ бўлиб оқишини?! Ғирт хлор.

Комилжон ноилож чойнакдаги совуқ чойни пиёлага қўйиб  ичдида, индамай хонасига  кириб кетди.

IMG_1253

Бундай ҳолатларни деярли ҳар бир хонадонда кузатиш мумкин. Биз ҳар куни истеъмол қилаётган сувимиз қанчалик тоза ва жавобни истеъмолга яроқли? Краннинг жумрагидан оқаётган сувни қайнатмасдан ичиш мумкинми? Пойтахтимизга етказиб берилаётган оби-ҳаёт қандай текширишлардан ўтади? Мазкур саволларга  Ўзбекистон Республикаси Табиатни муҳофаза қилиш давлат қўмитаси “Сувсоз” давлат унитар корхонаси кўмагида  Қодирия сув олиш иншооти ва Салар аэрация станциясига ташкил этилган медиа-тур давомида жавоб олдик.

Қулай, барқарор атроф-муҳитни яратишда асосий эътибор биринчи галда аҳолини тоза ичимлик суви билан таъминлашга қаратилади. Зеро,  етказиб бериладигнан сувнинг тозалиги ва истеъмолга яроқлилиги биринчи галда аҳоли  саломатлилигининг гаровидир. “Сувсоз” ДУК Ўзбекистон Республикасида йирик коммунал  корхоналаридан бири бўлиб,  унинг асосий вазифасига Тошкент шаҳрини узлуксиз сифатли ичимлик суви билан таъминлаш, шаҳар оқова сувларини ажратиш ҳамда тозалаш киради. Сув иншооти 1969 йилда  босқичма -босқич қурила бошланган. Айни пайтда  иношоат томонидан аҳолига етказиб бериладиган сув тоза бўлиб, барча давлат стандартларига мос келади.

-Бугунги кунда Тошкент шаҳрининг водопровод билан таъминланганлик даражаси 99 фоизни, канализация билан эса 92 фоиздан ортиғини ташкил этади. Шаҳар аҳолиси ҳар куни 1,375 млн.м3  атрофида ичимлик сувини истеъмол қилади, дейди   Қодирия сув олиш иншоати бош маслаҳатчиси Зокир Салиходжаев. – Айни пайтда Тошкентга бир сонияда 20 м3 сув узатилади. Тошкент шаҳрининг сув таъминоти 7 та сув олиш иншоотлари орқали амалга оширилади, шулардан бири Қодирия сув иншоотидир. Тошкент шаҳар сув таъминоти тизимининг моддий-техник базасини мустаҳкамлаш ва такомиллаштириш, қувват тежайдиган технологияларни жалб этиш, шаҳарни ичимлик суви билан узлуксиз таъминлашни кучайтириш, шунингдек, корхонанинг молиявий аҳволини яхшилаш учун Тошкент шаҳар хокимияти ҳамда Европа тикланиш ва тараққиёт банки ўртасидаги кредит келишуви доирасида 10 миллион АҚШ доллари миқдорида “Тошкент шаҳар сув таъминоти тизимини такомиллаштириш” инвестицион лойиҳаси тўлиқ амалга оширилди. Лойиҳа доирасида ишлатиб бўлинган жиҳозларни замонавийларига алмаштириш билан учта йирик сув чиқарувчи иншоотнинг қайта таъмирланиши амалга оширилди. Лойиҳа доирасида “Қодирия” водопроводининг бош иншоотларида янги насосларни ўрнатиш, назорат ва бошқарувнинг автоматлаштирилган тизимини жорий этиш орқали биринчи кўтарилишнинг иккита насос станцияларида горизонтал насослар алмаштирилди ҳамда эксплуатацияга топширилди. Лойиҳанинг амалга оширилиши натижасида электр қувватининг ойлик иқтисоди соатига 2,5 млн.кВт ёки  20-25 фоизни ташкил этди. Ботувчи насосларни янги русумдаги насосларга алмаштириш, назорат ҳамда бошқарувнинг автоматлашган тизимини жорий этиш орқали Қибрай водопровод иншоотларида таъмирлаш ишлари ўтказилди.

IMG_1205

Қодирия сув олиш иншоотида 200 нафар ишчи эгилувчан жадвал асосида кечаю-кундуз меҳнат қилишади. Аксарият ишчилар оталарининг йўлларини давом этиб келишмоқда. Дарахтлар ва гуллар экилган йўлаклардан иншоотнинг сув тозалаш цехига ўтиб борар эканмиз, атрофнинг ободонлиги инсоннинг кўзини қувонтиради. Цехда  қатъий тозаликка риоя қилинади. “Сувсоз” трести бош муҳандисининг муовини Ғайбулла Эргашевнинг фикрига кўра, иншоотдан узатилаётган сув юз фоиз тозадир. Аммо баъзи ҳолатларда сувнинг бир оз хиралиги, бугунги кунда мавжуд сув узатиш қувурларининг 55 фоизи талабга жавоб бермаслиги оқибатидадир. Мазкур муаммони ечиш учун  35,70 млн. АҚШ доллари миқдорида Ислом тараққиёт банки иштирокида “Тошкент шаҳар канализация тизимини такомиллаштириш” инвестицион лойиҳаси амалга оширилиб,  қувурларни таъмирлаш йўлга қўйилмоқда.

Сув чиқариш иншоотларининг кимёвий-бактериологик лабораторияси кечаю- кундуз фаолият юритиб, унинг ходимлари Тошкент шаҳрига узатиладиган ичимлик сувининг таркиби ҳамда сифатини таҳлил қиладилар. Бундан ташқари  “Сувсоз” шаҳар бошқармасининг лабораториялари 300 та объектларда, яъни болалар боғчалари, мактаблар, бозорлар ва бошқаларда сув назоратини амалга оширишади.

-                     Кимёвий таҳлиллар бир ойда бир марта олиниб, қисқа кимёвий таҳлиллар, яъни сувга турли хил оқава сувларнинг қўшилиши мумкин бўлган жойда бир кунда икки маротаба намуна олиниб, текширилади, дейди биз билан суҳбатда кимёвий-бактериологик лаборатория бошлиғи Фарида Агзамова. -Ҳар  3 соатда олинадиган намуналар сувнинг сифатини кўрсатиб берувчи омил ҳисобланади. Бактериологик таҳлиллар эса бир  кунда бир маротаба, кириб келаётган манбада олинади. Бу таҳлиллар натижасида сувга қай пайтда қанча регентлар қўшиш мукинлигини кўрсатади.

IMG_1242

Иншоот юқори нуқтада жойлашганлиги сабабли тозаланган сув ўз оқими билан келиб шаҳарга узатилади. Айтиш жоизки, пойтахтимизни  тоза ичимлик суви билан мунтазам таъминлаб бериш учун 310 та водопровод-канализация насос станциялари фаолият юритиб, уларнинг аксарияти автоматлаштирилган режимда ишлайдиган замонавий насос агрегатлар бўлиб, улардан фойдаланиш натижасида 2012 йилга нисбатан  электр қувватини ўртача йиллик иқтисод қилишни модернизациялаш  натижасида соатига 5,963 миллион киловатни ташкил этди. Модернизациялаш ишларини давом эттириш ва ЎзР Вазирлар Махкамасининг 2013 йил 25 июндаги “Тошкент шаҳрининг ичимлик суви таъминотива сувоқова тизимига замонавий энергия тежайдиган технологияларни тадбиқ қилиш ва модернизация қурилиш чора-тадбирлари тўғрисида” 179-сонли Қарорининг ижросини таъсинлаш учун “ГРУНДФОС” компанияси билан 3456,1 минг евро миқдорида 239 та агрегат насосларини олиб келиш бўйича келишув имзоланган.

IMG_1256

                          Салор аэрация станцияси  иккиламчи сув манбаи

Канализация сувларини тозалаб, улардан фойдаланиш  бутун дунёда кенг тарқалган. Айниқса кескин сув етишмовчилиги муаммосидан  азият чекаётган давлатлар билан бир қаторда, бир қарашда сув сероб бўлган Европа давлатларида ҳам мазкур усул кенг қўлланилади. Зеро, ичимлик сувидан фақатгина мақсадли фойдаланиш, хўжалик эҳтиёжларига эса иккиламчи тозланган сувларни ишлатиш оби-ҳаёт муаммосини қисман бўлсада ҳал қилишга ёрдам беради.

Тошкент шаҳри ва унинг атрофидаги ҳудудларни канализация сувларининг зараридан муҳофазалаш ва фойдаланган сувни тозалаш вазифасини Салор аэрация станцияси ўтайди. 82 гектар ерда жойлашган иншоатда 240 нафар ишчи меҳнат қилади.

IMG_1258

Унинг тарихига назар ташласак, 1924 йилларда Тошкент шаҳрига “Первенец” номли ичимлик суви етказиб бериладиган станция қурилган. Аммо оқова сувларининг  тозаланиши муаммо бўлиб қолган эди.  Шу сабабли  шаҳар ташқарисида , ҳозирги Сергели тумании Саадий кўчасида, Салор ариғини қирғоғининг бўйига 1935-37 йилларда станция қурилиши бошланиб, 1961 йил 12 апрель куни фойдаланишга топширилган. 1980 йилларга келиб иншоотнинг кучи 970 минг куб сувни тозалаш қувватига эга бўлди. Ҳозирга келиб бир суткада 750-800 минг куб оқова сув қабул қилиниб, тозалаб, зарарсизлантиргач,  Салор ариғига оқизилади ва ундан балиқчилик хўжаликлари фойдаланади.

-Сув бир неча босқичда тозаланади, дейди Салор аэрация станциясининг бошлиғи Камолбой Сарибоев.- Биринчи босқич механик усулда тозалаш бўлиб, унда сувдаги ахлатларнинг барчаси ушлаб қолинади. Сўнг сув каналлар орқали бирламчи сув тиндиргичларга ўтилиб, ундаги ноорганик моддалар  30-40 фоизгача ушлаб қолинади. Биологик тозалаш бўлимида 60 метрли учта секцияли аэротехника мавжуд бўлиб, 805 метрли 7 та секция аэротехника ва 22 та иккиламчи тиндиргичда тозаланади. Ҳавони ҳайдаш бўлимида эса атмосферадаги ҳаво сўрилиб, аэротехника қувурларига тақсимланади. Бунда сувдаги мавжуд органик моддалар нордонлаштирилиб,  тозаланади. Бундан сўнг сув иккиламчи тиндиргичларга ўтказилиб, у ерда сувнинг лойқаси пастга туширилгач, тинган сув каналлар орқали хлорлаш учун каналга жўнатилади.  1996 йилга қадар станцияда сув газсимон хлорда зарарсизлантирилган.  Ушбу модданинг аҳоли соғлиғига зарарини инобатга олиб, 2013 йили гипохларид натрий цехи ишга туширилиб,  сувни зарарлансизтирилиш мазкур кимёвий моддалар билан тозалана бошланди. Бу  жараёнда сувдаги мавжуд паразитлар, бактериялар нобуд бўлади. Чўктирилган лойқа ҳам бир неча маротаба тиндирилиб, зарарсизлантирилиб қуйқа майдонига ташланади. У ердан “Махсустранс” ташкилоти шартномага кўра чиқиндиларни ташқарига олиб чиқишиб кетишади. Ўтган йилдан бошлаб  Ислом тараққиёт банкидан олинган кредитга асосан  тозалаш конструкцияларнинг металл қурилмалари алмаштирила бошланди. Ушбу реконструкция 7 та босқичдан иборат бўлиб, тозалаш жараёни тўхтаб қолмаслиги учун қурилмалар навбатма навбат тўхтатилади.

Албатта аэрация станциясида ҳам кимёвий-бактериологик лаборатория мавжуд бўлиб, сув станциядан чиқиб, Салор ариғига ташланганига қадар кунига бир неча маротаба намуналар олиниб, сув тозалиги таҳлил қилинади. Бу жараёнда оқава сув 80 фоизгача тозаланади.   Бугунги кунда аэрация станцияси аҳоли яшайдиган ҳудудга кириб қолганлиги учун уни 2030 йилгача босқичма-босқич  шаҳар ташқарисига кўчириш лойиҳаси ишлаб чиқилган.

Салор аэрация станцияси ходимларини қийнаётган асосий муаммолардан бири аҳолида экологик маданиятни етишмаслиги, ариқ ва канал бўйида истиқомат қилаётганлар барча ахлатни сувга ташлашлари бўлса, иккинчи муаммо йирик корхоналар томонидан кимёвий зарарланган чиқинди сувларини сув ҳавзаларига оқизишидир. Бундай корхоналарда сувни фильтрлаш қурилмалари мавжуд бўлсада, уларни ишлатишдан кўра, белгиланган жаримани тўлаш уларга арзонга тушмоқда. Натижада атроф-муҳитнинг зарарланиши ортмоқда. Албатта, бу омил аҳолининг соғлиғига ҳам ўзининг салбий таъсирини кўрсатмай қолмайди.

Табиат ҳеч қачон янгилишмайди ва дунёдаги мавжуд сув Ер шарининг аҳолисига етади. Аммо инсониятнинг ундан мақсадсиз, исроф қилган ҳолда фойдаланиши ичимлик сувининг муаммосини келтириб чиқармоқда. Оддий ҳисоб-китоблардан маълумки, Ўзбекистонда аҳоли бир куни атиги 14 литр сувни истеъмол қилиб, қолган 300 литрини ифлослантириб тўкиб ташлайди. Бугунги кунда 1 м3 сувнинг нархи 265 сўм бўлиб, унинг арзонлиги ҳам қисман мазкур муаммонинг келиб чиқишига сабаб бўлмоқда. Яна бир муаммо тоза ичимлик сувининг қишлоқ хўжалигида ишлатилишидир. Мутахассисларнинг фикрига кўра, юртимизда  1900 минг куб сув ушбу мақсадларда ишлатилиб келмоқда, бу эса яна бир марта ҳар биримиздан оби-ҳаётни тежаш ва йилдан йилга кескинлашиб бораётган ичимлик суви муаммосини олдини олишга ўз ҳиссамизни қўшишни талаб этади.

Наргис ҚОСИМОВА.

 

 

 

Онлайн курс по Международному водному Праву

В United Институт ООН по Подготовке и Исследованиям (ЮНИТАР) и университетом Женевы через Платформу для Международного Водного Права имеют с удовольствием приглашаем вас обратиться для второго издания их онлайн курс по Международному водному Праву, который будет проходить с 2 июня по 4 июля 2014 года.

ЮНИТАР/Женевский университет e-Learning Курс по Международному водному Праву стремится предоставлять специалистов, участвующих в ходе переговоров или реализации международных договоров или на связанных с пресноводными ресурсами с передовые знания принципов и норм, которые регулируют использования, обмена, управления и защиты истощаемых природных ресурсов.

Квалификационные

Кандидаты должны быть между 25 и 45 лет  и имеют опыт работы в области права, политологии, экономики и международных отношения, или иметь опыт работы по проблемам пресной воды.

Свободное владение письменным английским языком требуется также поскольку курс будет проводиться на английском языке.

Квалифицированные кандидаты могут подавать для гольфа заполнив онлайн-форму наhttp://www.unitar.org/event/международные воды-лаВт июн-2014 и отправки резюме и мотивационное письмо info.ilp@unitar.org

Срок подачи Заявок :

Крайний срок подачи заявок : 11 Мая 2014. Вопросы о применении процедуры могут быть решены чтобы monica.nunez@unitar.org

ЮНИТАР/Женевский университет e-Learning Курс по Международному водному Праву реализуется благодаря поддержке из Швейцарии Агентство по Развитию и Сотрудничеству.

Скачать информационную Брошюру в www.unitar.org/ilp

Программа»International Climate Protection Fellowships»

Отправьте заявление на участие в программе «International Climate
Protection Fellowships», если Вы из неевропейской развивающейся страны
или страны с переходной экономикой (смотрите список стран:
http://www.humboldt-foundation.de/pls/web/wt_show.text_page?p_text_id=1125828 Эти международные стипендии предназначены для молодых экспертов по 

защите климата из развивающихся стран (или стран с переходной

экономикой), желающих осуществить проект в Германии и вступить в
долгосрочное сотрудничество. Стипендиальная программа позволяет будущим
лидерам прожить год в Германии, занимаясь проектом по своему выбору в
области защиты климата.

Стипендиаты могут самостоятельно выбрать принимающую сторону/организацию.

В течение вводного периода продолжительностью три недели Вам
предоставится возможность наладить контакты с другими стипендиатами по
программе, посещать предприятия, научно-исследовательские учреждения и
культурные мероприятия в Германии..

Интенсивный курс немецкого языка до начала программы обеспечит Вам
необходимые знаниями для комфортной повседневной жизни в Германии. К
тому же, информационно-образовательное мероприятие (сроком на несколько
дней) предоставит Вам возможность приобрести практические знания и
управленческие навыки по ходу программы.

В зависимости от объёма финансирования будут предоставлены до 20-ти
стипендий.

Заявки на участие принимаются до 15-го марта 2014 года.
Начало программы запланировано на 1-ое марта 2015 года.

Основные требования к кандидатам:
* Высшее образование (как минимум степень бакалавра), красный диплом
(«with outstanding results»), дата окончания обучения не ранее 1-го
марта 2003 года;
* Ярко выраженный лидерский потенциал, подтвержденный опытом работы на
руководящих должностях и/или рекомендательными письмами;
* Опыт работы на руководящих должностях в области защиты климата (как
минимум 48 месяцев на момент подачи заявки), либо дополнительная
академическая или профессиональная квалификация;
* Очень хорошее знание английского или немецкого языка;

Дополнительные требования:
* Наличие практического опыта, полученного в работе над проектами по
защите климата;
* Подробное рекомендательное письмо от принимающей стороны в Германии,
включающее в себя заявление о готовности к менторству;
* Гражданство неевропейской развивающейся страны или страны с переходной
экономикой (необходимо, чтобы для заявителя она являлась местом
постоянного проживания и работы);
Список стран:
http://www.humboldt-foundation.de/pls/web/wt_show.text_page?p_text_id=1125828
* Два рекомендательных письма от лиц, способных оценить профессиональные
и личные качества, а также, в надлежащих случаях, академический или
лидерский потенциал.

Основные преимущества стипендиальной программы:
* Ежемесячная стипендия, составляющая от 2,150 EUR до 2,750 EUR (в
зависимости от квалификации);
* Двухмесячный интенсивный языковый курс в Германии;
* Сумма для покрытия путевых расходов;
* Пособия в случае посещений членами семьи продолжительностью не менее 3
месяцев;
* Пособие для принимающей организации в Германии, составляющее
800 EUR для проектов в сфере естественных и инженерных наук и
500 EUR для проектов в сфере гуманитарных и социальных наук.

АЙДАРКУЛЬ — ГОЛУБАЯ ЖЕМЧУЖИНА ПУСТЫНИ

aydarkul-lake

Серой лентой вьется ухабистая асфальтовая дорога среди степи. Скучающе посматривая на эту светло желтую гладь, вдруг увидела, как из–за возвышенности вылетели несколько чаек и с пронзительным криком нырнули обратно.

-В степи… чайки? Откуда? — спросила я у шофера Батыра. Батыр — молодой, плечистый парень, крепко державший руль старенькой «Нивы», улыбнулся.

- Сейчась увидете, апа. Эту красоту словами не передать. Мы уже у цели…

Он не успел закончить свои слова. Машина подпрыгнула на очередной яме и вдруг перед моими глазами открылась самое настоящее море. Изумрудные волны ударялись о песчаный берег, образуя белые «барашки» или затихали среди камышей, растущих вдоль берега неровными линиями. Стая чаек с шумным криком перекликались между собой, а двое из них явно не могли поделить серебристую рыбку, которую старались отнять у друг-друга.

- Ну, как. Я же вам сказал, — Батыр победоносно улыбнулся.

Действительно, озеро Айдаркуль оправдывал свое название бирюзового «моря в песках». Глядя на эти водные просторы, возникшие словно мираж, я испытала по настоящему восторг. Воздух здесь был необычным. С одной стороны – Кызылкумы встречными ветрами посылал струю горячего воздуха, который перемешивался с солоноватым вкусом и свежестью озера. По моим сведениям, раньше тут были солончаки. Потом появились озера, образованные горными речками и ручьями.

Сегодня Айдаркуль — крупное бессточное озеро в северно-восточной части Узбекистана, является искусственным водохранилищем в Айдар-Арнасайской системе озёр, занимающей общую площадь 4000 км². Система включает в себя три озера с солоноватой водой (собственно Айдаркуль, Арнасай и Тузкан). Озёра расположены в солончаковой впадине юго-восточной части пустыни Кызылкум. Протяженность озера Айдаркуль более 200 км, ширина местами достигает до 40 км. Айдаркульское озеро начинается с Ташкентской области реки Сырдарьи, а заканчивается в пустыни Навоинской области перед Нуратинскими горами. В этом регионе встречаются многие представители азиатской фауны. Среди них: млекопитающие (ушастый уж, черепаха, лисица, заяц, волк, джейран, сайгак, кабан, шакал, суслик, тушканчик), пресмыкающиеся: (песчаный удавчик, среднеазиатская кобра и т.д.), птицы: пеликан, ласточка, черный гриф, большая горлица, фазан, чайка, перепелка, куропатка т.д.).  А в Айдаркуле водятся более – 30-ти видов рыб: щука, плотва, сазан, усач, сом, судак, окунь, змейголов, обыкновенный толстолобик, жерех и другие.

До середины прошлого века Арнасайская низменность (которая называлась также Голодная степь) оставалась высохшим соляным озером на протяжении большей части года. Только весной в не очень обширной низине на короткое время появлялось озеро Тузкан, которое полностью исчезало с наступлением жаркой погоды.

В начале 1960-х была запружена Сырдарья. Одновременно была сооружена Чардаринская ГЭС. Для контроля уровня воды были поставлены шлюзы, но когда в 1969 году случился сильный паводок, шлюзы были открыты, поскольку пропускной способности плотины было недостаточно. С февраля 1969 года по февраль 1970 году почти 60 % ежегодного стока Сырдарьи (21 км³) направлялось из Чардаринского водохранилища в Арнасайскую низменность. В результате образовалось озеро. С 1969 года Айдаркуль регулярно получало приток из Сырдарьи, если Чардаринское водохранилище переливалось через плотину. Так, постепенно заполнилась водой Арнасайская низменность и образовалось второе по размеру озеро в регионе (после пересыхающего Аральского моря). В 2005 году в Айдаркуле было 44,3 км³ воды. Сегодня площадь озера составляет около 3000 км². Длина его составляет почти 250 км, а ширина — до 15 км.

В озеро были завезены многие виды рыб, в том числе сазан, судак, лещ, сом, жерех, чехонь, змееголов — сейчас эти рыбы служат основой для рыболовства. В год в системе озёр добывается от 760 до 2000 тонн рыбы. На озере Айдаркуль нет подводных течений. Чем дальше к западу, тем вода солоней. На западе минерализация — более 8 граммов на литр. А в устьях на востоке — 3-5 граммов, что создает комфортные условия для биооргической жизни. Подходящие условия позволяют озеру давать треть всей рыбы республики, и рассматривается как база рыбного хозяйства.

Невдалеке появились вагончики. К нам на встречу вышел коренастый мужчина в очках. Узнав, что я журналист, и пришла  написать статью о  рыбаках, он улыбнулся. И представился: Жасур Эшназаров. За крепким зеленым чаем, слушая стрекотания кузнечиков, шелест камышовых стеблей и различные звуки, доносящиеся из озера, мы разговорились.

- Отец наш был водителем. Часто привозил живую рыбу, — начал  разговор Жасур ака, когда я поинтересовалась, откуда у нее страсть к ловле рыбы. — Их иногда  запускали в огромный казан с водой, стоявший  во дворе, а мы, мальчишки, ее подкармливали. А позже рыба стала кормить нас, когда в начале 1990-х годов были открыта дорога к частному предпринимательству.  В Арнасае открыли столовую для любителей рыбных блюд. Я сам жарил сазанов, жереха, леща, сома. Свежую рыбу естественно завозили из Айдаркуля, которая сейчас  кормит не только Арнасайский район, но и половину Узбекистана.

По словам Жасура, они вместе с братом Турабеком  создали свое фермерское хозяйство. Братья Эшназаровы не намерены останавливаться на достигнутом. Раскручивают его прицельно и с дальней перспективой — стать основным поставщиком мальков и сеголеток, чтобы затем зарыблять естественные и искусственные водоемы, расширять производство товарной продукции.

- У нас есть опыт и материальная база, чтобы работать в этом направлении. В то же время многие фермеры  хотели бы выращивать рыбу исключительно на продажу. И одно другому должно помогать, — раскрыл свои планы Жасур ака. –Главное не истреблять слепо рыбное богатство нашей кормилицы, а помогать ему размножатся. Поэтому у нашего хозяйство есть свой маточный пруд, отгороженный прочной сетью, от основного водного пространства, где  выращиваются мальки. До недавних пор это озеро имело репутацию рыболовного рая. Расположенное далеко в джизакских степях, оно считалось глухим и безлюдным, о размерах водящихся там рыб ходили легенды, и туда мечтал попасть каждый уважающий себя рыбак. Однако всеобщая автомобилизация и коммерциализация сделали свое дело. Озеро наводнили рыболовные бригады с десятками километров сетей, поделили его между собой различные арендаторы легального и полулегального толка. Жасур ака тяжко вздыхает.

В маточном пруду, которым владеют Эшназаровы, есть уникальные экземпляры — сазаны и сомы от шести до 15 килограммов. Сазаны нарастили вес в течение пяти лет, чтобы давать жизнь рыбьим косякам.

- Наша главная цель — создать собственный инкубационный цех для получения мальков, — продолжает нашу беседу Жасур Эшназаров. — Рыбоматериал приходится завозить из Ташкента. А это — особые условия транспортировки и, соответственно, большие денежные затраты, что затем ложатся на цену товарной продукции. Рассчитываем на то, что банковский кредит поможет нам решить эту проблему. Мы нуждаемся в больших средствах, чтобы купить современное оборудование, построить инкубационный цех. Сейчас работаем над бизнес-планом, который, по нашим расчетам, позволит поставлять мальков для зарыбления водоемов.

К сожалению, не все рыбаки думают о будущем этого уникального озера и его рыбного богатство. Браконьерство, неумеренный отлов некоторых видов рыб, таких как белый амур, приводит к  сокращению их вида. По данным специалистов[1] на сегодняшний день современное экологическое состояние Айдаркуля заметно нарушены, так как некоторые элементы, находящиеся в составе воде превышают норму. В виду того, что минерализация воды в отдельных районах доходит до 8-10 граммов на литр, эту воду нельзя использовать для орошения сельскохозяйственных культур. При этом снижается и рыбопродуктивность озера, который зависит от увеличения минерализации озера, непостоянства уровня воды, стихийного формирования ихтиофауны, отсутствие естественного воспроизводства белого амура и белого толстолобика, основных промысловых рыб, пользующихся особой популярностью у населения. Несмотря на отмеченные факты, специалисты считают, что  при решение вышеуказанных проблем и при грамотном ведении работ рационального использования и охрана рыбных ресурсов ситуацию можно нормализовать. Учитывая данную ситуацию Правительством Республики Узбекистан экологическая ситуация на Айдаркуле взята под особый контроль и специалистами начаты работы по комплексному изучению состояния гидроэкологических режимов Айдар-Арнасайской водной системы. Ведутся работы по разработке конкретных мер по решению накопившихся проблем.

 

Наргис КАСЫМОВА[1] Э.Чембарисов, Ф.Шамсиев. Многооблачный комплексный метод оценки состояния водных объектов на основе обобщения различных экологических индикаторов.  Институт водных проблем АН РУз. www.cawater-info.net.

ЭКОЛОГ-ПЕДАГОГ КАДРЛАР ТАЙЁРЛАШ МАҲОРАТИ

Ўқув-тарбия ишининг муваффақияти нафақат қўлланилаётган ўқитиш методларига, балки ўқув жараёнини ташкил этишнинг шаклларига ҳам боғлиқдир. Ўқитишни ташкил этишнинг шакллари ёки ўқитиш шакллари ўқитишнинг максад ва вазифалари, айни чоғда дидактик таъсир билан қамраб олинган талабаларнинг сони, ўқув предметининг хусусияти, талабаларнинг ўқиш жойи ва вақти ҳамда ўқув юртининг ўқув-моддий базаси билан аникланади.

Маълумки, лотинча «форма» сўзи ташки кўриниш, шакл маъносини англатади. Ўқитиш формаси (шакли) дидактик тушунча сифатида ўқитиш жараёнини ташкил килишнинг ташки томонини белгилаб, у ўқитилаётган талабаларнинг микдори, ўқитиш вақти ва жойи ҳамда уни ташкил этишнинг тартиби билан боғлиқдир.

Ўқитиш шакли ўқитувчи ва талабаларнинг белгиланган тартибда ва маълум тартиботда (режимда) амалга ошириладиган биргаликдаги фаолиятининг ташки ифодасидир.Ўқитиш шакллари ижтимоий белгиланади, ўқитувчи ва талабаларнинг биргаликдаги фаолиятини тартибга солади, индивидуал ва коллектив ҳолда ўқитишнинг ўзаро нисбатини аниклайди, билиш фаолиятидаги талабаларнинг фаоллик даражасини ва ўқитувчи томонидан унинг бошкарилишини белгилайди.

Демак, ўқитиш шакллари ўқув ишини ким, каерда ва кандай максадда ўқитилаётганлигини ҳисобга олган ҳолда кандай ташкил этиш кераклигини аниклайди.

«Ўқитиш методлари» тушунчаси билан «ўқитиш шакллари» тушунчаси ўзаро богланишда бўлади, аммо бу категорияларни фарқлай билиш керак. Ўқитиш методлари ўқитувчи ва талабаларнинг таълимий вазифаларни ҳал этишга йўналтирилган биргаликдаги фаолияти йўлларидир. Яъни, ўқитиш методи тушунчаси ўқув жараёнининг мазмуний-процессуал ёки ички томонини ифодалайди. Аксинча, юкорида таъкидлаганидек, ўқитиш шакли ўқув жараёнининг ташки томонини ифода этади. Дастлаб ўқув ишини ташкил килишнинг энг кенг таркалган шакли индивидуал ўқитиш бўлган. Масалан, кадимги Юнонистонда ўқитиш кўпрок индивидуал шаклда олиб борилган. Кейинчалик, талабалар сонининг кўпайиши, таълимга ижтимоий эхтиёжларнинг ортиши, китоб чоп этишнинг таркалиши, маърифатчиларнинг тажрибаси ва умуман таълим олувчилар оммасининг кўпайганлиги натижасида индивидуал ўқитишдан индивидуал-группалик ўқитишга ўтилган.

Индивидуал ўқитишда ўқитувчи ўз уйида ёки талабанинг уйида у билан алоҳида ўқув ишини олиб борган. Индивидуал – гуруҳли ўқитишда эса, бир неча талабалар кичик гуруҳларда биргаликда ўқув машғулотлари билан шугулланганлар, аммо бунда ўқитувчи бутун гуруҳ билан иш олиб борада, ўқув иши индивидуал характерга эга бўлган. Ҳар бир талаба ўз ишини бажарган, ўз дастури остида ишлаган, ўқитувчи олдида ўз топшириғи бўйича ҳисобот берган ва бошка талабалар билан умуман богланмаган. Чунки, талабалар турли ёшда ва ҳар хил тайёргарлик даражасига эга бўлишган. XII-XIII асрлардаёк университетларда, XV-XVI асрларда эса ўрта ва бошлангич ўқув юртиларда ўқитиш амалиётида группали ўқитиш йўлга кўйилган.

Ишлаб чикаришнинг ва жамиятда маънавий ҳаётнинг роли ортиши натижасида талабаларни оммавий равишда ўқитиш шакллари вужудга келди. Ўқув ишини ташкил килишнинг бундай шаклларидан бири бўлган гуруҳли ҳолда ўқитиш, дастлаб Жанубий-Ғарбий Русь ўқув юртиларида (XVI аср) кўлланилган.

Ўқитишнинг бу шакли бир катор элементлари билан ажралиб турарди.Ўқув ишини ташкил этиш учун талабалар ёшлари бўйича таксимланишар ва деярли бундай тайёргарлик даражасига эга бўлган гуруҳларга бирлаштирилардилар. Машғулотлар бир вақтнинг ўзида бутун гуруҳ билан биронта материал бўйича ўтказилар эди. Талабалар ўқув юртига йилнинг бир пайтида ва олдиндан белгаланган куннинг соатларида келишлари керак эди.

Бундай ўқув юртилар тажрибасини умумлаштирган ҳолда улуғ чех педагоги Я.А.Коменский экологик ўқитишнинг қуйидаги хусусиятлар билан белгиланади: тенг ёшдаги талабалар гуруҳини ташкил этадилар; унинг таркиби эса бутун ўқув юрти даврида қисман ўзгариши мумкин; ҳар бир гуруҳ ўз ўқув режаси асосида ишлайди; талабалар учун ташкил этиладиган ўқув-тарбия машғулотларининг асосий шакли бўлиб дарс ҳизмат килади; ҳар бир дарс факат биронта ўқув предметига багишланади; гуруҳда талабаларнинг ўқув иши ўқитувчи томонидан бошкарилади.

Я.А. Коменский ўқитувчи томонидан бир вақтнинг ўзида нисбатан кўпрок микдордаги талабаларни (40-50 талаба) ўқитиш мумкинлигини таъкидлаган. Хатто талабалар сонини 300 гача кўпайтириш мумкин эканлиги тўгрисида фараз килиб, бунда ўқитувчининг умумий раҳбарлиги остида ажратиб олинган энг кучли талабалар ҳар кайси 10 талабалар Билан машғулотлар олиб боришлари шарт килиб кўйилган.

XIX асрнинг охирида танлайдиган ўқитишнинг шакллари вужудга келди. Булар АҚШда батава системаси ва Европада маннгейм системасидир. Ўқув ишини ташкил килишнинг танланадиган системаларини вужудга келишига ўқитишнинг оммавий шаклларининг камчиликларини йўкотиш учун ҳаракатлар сабаб бўлди. Ҳусусан, бу системалар одатдаги ўқитишга хос бўлган оммавий нуқсонлар — кандайдир мавхум «ўртача ўқийдиган талаба»га мослаштириб ўқитиш, ўқитишнинг зарурий индивидуаллаштиришнинг таъминланмаганлигини бартараф этишга каратилган эди. Баттава системасида талабаларнинг иш вақти 2 кисмга ажратилиб, биринчи кисми гуруҳ билан дарсда ишлашга, 2-чи кисми эса, талабалар билан индивидуал ишлашга багишланар эди. Катта гуруҳларда ўқитувчи ёрдамчиси билан ишлаган ва у колок ҳамда камрок кобилиятли талабаларга кўмаклашган.

Маннгейм системасига кўра, талабалар кобилияти ва ўзлаштиришларига караб кучсиз, ўртача ва кучли гуруҳларга таксимланган. Танлов имтиҳонлар ва кузатиш асосида амалга оширилган, кейинчалик ҳам талабани гуруҳдан-гуруҳга ўтказиш мумкин бўлган. Ҳозир хам Австралияда ва АкШда бу система асосида турли типдаги ўқув юртилар ишламокда.

Дальтон-план номини олган индивидуаллаштирилган ўқитиш тизими XX аср бошларида АкШда вужудга келиб, уни шунингдек, лабаратория ёки устахоналар системаси деб ҳам аташади. Бунда ўқув юртида одатдаги гуруҳлар ўрнида предмет устахоналар ташкил килиниб, уларда ҳар бир талаба устахонадаги ўқитувчидан топшириқ олган ва унинг ёрдамида индивидуал ҳолда шугулланган. Машғулотнинг умумий режаси (дарс жадвали) бўлмаган, коллектив ўқув иши эса кунига бир соат ўтказилган. Бошка вақтда эса талабалар материални индивидуал равишда ўрганишган ва ҳар бир предмет ўқитувчиси олдида ҳар кайси мавзу бўйича топшириқнинг бажарилганлиги ҳакида ҳисобот беришган. Дальтон-план талабаларда шошма-шошарлик тугдирди, ўқитувчининг ўқув жараёнидаги ролини пасайтирди ва билимларни мустаҳкам ўзлаштиришни таъминламади.

XX асрнинг биринчи чорагида АкШда ўқитишнинг лойиҳалар системаси вужудга келди ва у «лойиҳалар методи» номи билан танилди. Бу система асосида талабалар фаолиятини амалий ҳалда ташкил килиш ётади. Талабалар ўқитишда турли хил содда амалий ишлар билан машгул бўладилар. Билимларни талаба билиш учун эмас, фаолият учун ўзлаштиради. Талаба факат ўзи амалда бажариши мумкин бўлган нарсаларга кизикади. Бунда билиш билан амалий фаолият бирлаштирилади. Аммо чукур назарий таълим берилмайди.

«Тармп плани» номини олган ўқитиш системасида ўрта ўқув юртида ўқитиш 100-150 талабани камраб олган катта гуруҳларда ўтказилиб, бунда лекциялар ва турли-туман ўқитишнинг техникавий воситаларидан фойдаланилади ва бу тарздаги ўқитишга ўқув вақтининг 40% сарфланади. 10-15 кишилик кичик гуруҳларда лекция материаллари муҳокама килинади, алоҳида бўлимлар чукуррок ўзлаштирилади ва малакалар ҳамда кўникмалар эгалланади, бунга ўқув вақтининг 20% сарфланади. Талабаларнинг мустақил, индивидуал ўқув ишига колган 40% ўқув вақти харж килинади.

Ҳозирги умумтаълим ўқув юртиларида ўқитишнинг гуруҳ-дарс системаси энг баркарор ва кенг таркалган тизими бўлиб колмокда. Аммо у ягона ва бирдан-бир ўқув ишини ташкил этиш шакли эмасдир ва шунингдек камчиликлардан ҳам ҳоли эмас. Ўқув юртида ўқитиш шаклларини такомиллаштириш бўйича кўпгина тадкикот ишлари амалга оширилмокда.

Дарс ўқитишни ташкил килишнинг шундай шаклики, бунда ўқув машғулоти ўқитувчи томонидан доимий тартибга, бирдай ёшга ва тайёргарлик даражасига эга бўлган талабалар гуруҳи Билан маълум вақт оралигида ҳамда белгиланган машғулотлар жадвали бўйича ўтказилади.

Дарс умумтаълим ўқув юртиида ўқитишни ташкил этишнинг асосий шаклидир. Ўқитишнинг ташкилий шакли сифатида, дарс кўйилган ўқув-тарбиявий вазифаларни ҳал этишга йўналтирилган талабалар гуруҳининг режали ва фаол равишдаги ўқув-билиш фаолиятини таъминлайди. Дарснинг яхши ташкил этилиши ва ўтказилиши ўқитувчи томонидан дарсга кўйиладиган ижтимоий ҳамда педагогик талабларни тўгри тушунилишига, бажарилишига боғлиқдир.Замонавий дарсга кўйиладиган талаблар умумтаълим ўқув юртиининг вазифалари, ўқитишнинг конуниятлари ва принциплари билан аникланади.

Замонавий дарга кўйиладиган асосий талаблар куйидагилар:

1) ўқув вазифаларининг аник белгиланганлиги, улардан асосий ва иккинчи даражали вазифаларнинг ажратиб кўрсатилиши;

2) таълимий ва тарбиявий вазифаларнинг бирлиги, билимлардан талабаларнинг илмий дунёкарашини шакллантиришда фойдаланиш;

3) дарс вазифаларига мос ҳолда ўқув материалининг энг кулай мазмунини танлаб олиш, дарсни керакли жиҳозлар билан таъминлаш;

4) энг максадга мувофик ўқитиш методларининг ва усулларининг танланганлиги;

5) талабаларнинг билиш фаолликларини таъминлаш;

6) коллектив ўқув ишини ҳар бир талабанинг мутстакил ўқув фаолияти билан биргаликда олиб бориш;

7) дарс мазмунини ҳаёт ва амалиёт билан, аввал ўзлаштирилганва олдинда ўзлаштириладиган материаллар билан боглаш;

8) дарснинг ташкилий жиҳатдан пухталиги (ўз вақтида бошланиши, ҳар бир дакиканинг тежалиши, мантикий тугалланганлиги, дарс мобайнида талабаларнинг онгли интизоми).

Дарс ўқув юртида ўқитишнинг асосий, аммо бирдан-бир ташкил этиш шакли эмас. Дидактикада ўқитишни ташкил килишнинг дарсдан ташкарии турли-туман шакллари асослаб берилган ва ўқув юрти амалиётида кенг кўлланиб келмокда. Жумладан, ўқув лекциялари, семинарлар, ўқув конференциялари, экскурсиялар, ўқув-амалий, амалий машғулотлар, практикумлар, зачетлар, имтиҳонлар, факультатив машғулотлар, правктикумлар, зачетлар, имтиҳонлар, факультетив машғулотлар, талабаларнинг уйдаги мустақил ишлари ва бошка шакллар -ўқитишни ташкил килишнинг дарсдан ташккаришаклларидир. Уларни ўқув ишини ташкил килишнинг кўштмча шакллари деб хам аташади. Ўқув ишини ташкил килишнинг кўшимча шакиллари талабаларнинг гуруҳ-дарс системасидаги фаолиятини тўлдирувчи ва ривожлантирувчи турли хил машғулотлардир. Уларнинг баъзилари ностандарт  (ноанъанавий) дарслар каторидан жой олмокда, баъзи ўқув муассасаларида эса маълум муддат ичида ўқитишнинг асосий шакллари ролини бажармокда.

Дарс ўқитишни ташкил килишнинг асосий шакли сифатида ўқув жараёнининг барча бўгинларини амалга оширади. Аксинча, ўқитишни ташкил килишнинг бошка шакллари эса ўзига хос тузилишдан иборат бўлиб, ҳар бир аник ҳолитда ўқув жараёнининг факат биргина бўгини амалга оишириш мумкин. Масалан, ўқув лекцияси –янги билимларни шакллантириш, семинар-мустаҳкамлаш ва билимларни такомиллаштириш, имтиҳон-билимларни назорат килиш ва текшириш каби ўқитиш жараёнининг бгинларини амалга оширади. Ўқитишнинг  бу шаклларининг ўзига хослиги билимларнинг асосий манбалари, материални баён килишнинг устувор усуллари, билимларни такомиллаштириш ва шакллантириш, малакалар ва кўникмаларни таркиб топтиришнинг кўпрок кўлланилаётган йўллари, талабалар ўқув фаолиятининг устувор турлари билан аникланади. Масалан, лекцияда маълумот олишнинг асосий манбаи ўқитувчи бўлса, семинарда-талабалардир.

куйида ўқитишнинг кўшимча шаклларини кискача таърифлаб ўтамиз: 1. Лекция (ўқув лекцияси) – талабаларга 45 минут давомида дарсга нисбатан кўпрок ҳамдаги ўқув материалнинг монологик баён килиш усулидир. Лекция таркибида суҳбат ўқитиш методи сифатида ишлатилмайди. Ўқув лекцияси юкори гуруҳ талабаларига мўлжалланади, чунки улар узок вақт оралигида маълумот кабул килиш, уни акнглаш, кайта ишлаш ва мустақил ўзлаштиришга диққатни қарата оладилар.

2. Ўқув конференцияси – ўрганилаётган материал аввал яхши ўзлаштирилган материалларга асосланса, мараккаб бўлмаса, дарсликда ва ўқув кўлланмаларида тушунарли ифодаланган бўлса ўтказилади. Талаба мос дастур мавзуси бўйича конференция ўтказиши, талабалар мунозарасини ташкил килиши мумкин.

Мунозара олдиндан тайёрланган бўлиши, ўқитувчи талабаларнинг маърузалари мавзуларини, уларнинг мустақил ишлари асосий йўналишларини аниклаши керак. Бунда ўқитувчининг роли талабалар тортишувларини шарҳлашдан, муҳокама натижаларига якун ясашдан иборат. Ўқитишнинг бу шакли кўпрок адабиётлар билан ишлаш малакалари ва кўникмалари етарли даражада шакллантирилган талабалар  учун мўлжалланади.

3. Ўқув экскурсияси – табиий шароитларда кузатишлар ўтказишга, турли предметлар, ҳодисалар ва жараёнларни ўрганишга имкон берадиган ўқитишни ташкил килиш шаклидир. Талабалар музейлардаги экспонатлар билан, фабрика ва заводлардаги иш жараёни билан танишиб, табиат кўйнида турли ҳодисаларни кузатиб билимлар эгаллайдилар.

Ўқув дастурларида кўзда тутилган экскурсиялар мажбурий бўлиб, у ёки бу ўқув предметини ўрганиш учун ажратилган вақт доирасида ўтказилади. Экскурсиялар дарсларда дастурнинг маълум бўлимларини ўрганилиши билан боғлиқ ҳолда ўтказилади. Табиатга, ишлаб чикариш корхоналарига, музейларга, тарихий жойларга экскурсиялар уюштириш мумкин. Ўқув юртида географик ва адабий экскурсиялар ҳам ташкил килинади. Кўпчилик ҳолларда бир неча фанлар бўйича бир вақтнинг ўзида экскурсия уюштирилади ва уни комплекс экскурсия деб аташади. Ўқув жараёнида эгаллаган ўрнига кўра экскурсиялар кириш (олдиндан ўтказиладиган), жорий (ҳамроҳ, яъни ўтилаётган дарсга параллел ҳолда уюштириладиган) ва якуний (мавзу ёки бўлим бўйича дарслардаги ўқув ишига якун ясовчи) экскурсияларга бўлинади.

4. Практикумлар талабалар билан ўтказиладиган лабаратория ёки амалий машғулотлардан иборат бўлиб, улар мобайнида талабалар дастурга мос равишда маълум цикл ишларни бажарадилар. Практикумлар лабараторияларда, устахоналарда, ўқув кабинетларида, ўқув-тажриба участкаларида ўтказилади.

Талабалар ишларни бажаришда кўпроқ мустақиллик ва топшириқларни бажаришга ижодий муносабат намоён килишади. Практикумга ажратилган вақт доирасида ўқитувчи унга режа тузади, ўқув кўлланмалари ва дарсликларда берилган кўрсатмаларга кўшимчалар тайёрлайди. Практикум дастурида белгиланган топшириқларни бажариш ҳар бирталаба учун мажбурийдир.

5. Семинарлар дастурнинг асосий бўлимлари ўрганилгач, ва кўпрок ижтимоий фанлар бўйича юкори гуруҳларда  ўтказилади. Бу ўқув шаклида суҳбат ва талабаларнинг мунозаралари бирлаштирилади. Ўрганилган материални назарий жиҳатдан умумлаштиришда, талабаларни мустақил ахборотлар билан сўзга чикишга ўргатишда, бахс-мунозара юритиш, ўз фикрларини ҳимоя килиш, талабаларни ижтимоий ҳаётда иштирок этишга ва таълим олишни давом эттиришга тайёрлашда семинар магулотларининг роли катта.

Семинарни ўтказишда машғулотнинг режаси олдиндан ўқитувчи томонидан тузилади ва талабалар билан муҳокама мобайнида тўгриланади. Режага мувофик ҳар бир талабанинг ва бутун гуруҳнинг бўлажак семинарга тайёргарлик дастури белгиланади, топшириқлар таксимланади, ҳамма учун мажбурий фойдаланиладиган адабиётлар тавсия этилади.

Ахборотлар, рефератлар, маърузаларнинг мавзулари семинарда кўпрок муаммоли шаклда берилади.  Семинар ўқитувчининг кириш сўзи билан бошланиб, талабаларнинг маърузалари тингланади, бахс-мунозаралар юритилади. Машғулот сўнггида ўқитувчи унга якун ясайди, семинар натижаларини аник ўқитиш вазифалари билан боглайди.

6. Факультатив машғулотлар талабалар томонидан танланадиган ва уларнинг ҳоҳиш-истакларига кўра ўрганиладиган, илмий-назарий билимларини ва амалий кўникмаларини чукурлаштириш ва кенгайтиришга мўлжалланган ўқув предметларидир.

Ўқув режаларида факультатив машғулотларни ўтказиш белгиланиб, ҳар бир талабага биронта факультативни (танланадиган предметни) танлаб олиш имконияти берилади. Факультатив машғулотлар мажбурий фанлар бўйича дарслар билан якин алокада ўтказилади. Уларда лекциялар амалий машғулотлар Билан биргаликда амалга оширилади.

Талабалар китоб устида ишлаш, ақлий меҳнат кўникмалари, унчалик кийин бўлмаган экспериментлар ва тажрибалар ўтказиш малакаларини эгаллаб оладилар. Факультатив машғулотларда муаммоли ўқитиш, талабаларнинг индивидуал ижодий кобилиятларини ривожлантиришга ҳам кенг ўрин берилади.

7. Талабалар билан кўшимча машғулотлар уларнинг билимларидаги камчиликларни тўлдириш, ўзлаштирмасликнинг олдини олиш максадида ташкил килинади. Масалан, консультациялар, қолоқ талабалар билан кўшимча машғулотлар, кучли талабаларнинг қолоқ талабалар билан машғулотлари, ўқитувчининг талабалар билан индивидуал машғулотлари шулар каторига киради.

8. Синов ўқув дастурининг алоҳида бўлимларини ўзлаштирганликнинг, малакалар ва кўникмаларнинг шаклланганлигининг сифатини текшириш учун ўтказилади.

9. Имтиҳон ўқув йили ёки бир неча йиллар давомида талабаларнинг ўқув-билиш фаолияти натижаларини кайд этиш учун амалга ошириладиган ўқув ишини ташкил килишнинг шакли.

10. Талабаларнинг уй ўқув ишлари ўқитувчининг ўрганилаётган материални такрорлаш ва янада чуқурроқ ўрганиш ҳамда амалда кўллаш бўйича топшириқларини мустақил бажаришдан иборатдир. Уй ўқув ишлари икки белги билан характерланади: ўқитувчи томонидан бериладиган ўқув топширигининг мавжудлиги; бу топшириқни бажариш бўйича талабаларнинг мустақил ишлари. Уй вазифалари куйидагиларни ўз ичига олиши мумкин:

-дарслик бўйича ўқув материалини ўзлаштириш;

-оғзаки машқлар бажариш;

-ёзма равишдаги машқларни бажариш.

Наргис  ҚОСИМОВА,

филология фанлари номзоди

 

ЭКОЛОГИК ТАРБИЯНИ ЎЗИМИЗДАН БОШЛАЙЛИК

logo3

Ўзбекистон табиати… Унинг пурвиқор тоғлари, зилол сувлари, салқин сабоси, чечаклар ифори уфуриб турган ҳавосидан неча асрлардан буён шоиру-ёзувчилар ўз ижодларида  ўз аксини топиб келмоқда. Аммо сўнгги йилларда тоғ ёнбағрларига дам олгани чиққан киши табиатдан завқ олиш ўрнига сой бўларида, қир ёнбағрларида, дарахтлар тагида сочилиб ётган чиқиндиларни кўриб, кайфияти бузилади. Қишда улар чириб кетмаган, бунинг устига бу йилгилари ҳам қўшилган. Турли шакл ва рангдаги консерва банкалари, пластик идишлар, целлофан ўрамлар, пакетлар, шиша идишлар. Бунга турли-туман темир-терсакларни, автомобил шиналари ва покришкаларни айтмаса ҳам бўлади.  Сув ҳавзасига қарасангиз, қирғоққа урилиб чайқалаётган баклашкалар,  бир марта ишлатиладиган тарелкалар, целлофан пакетларни кўриш мумкин. Шубҳасиз, сув ҳавзасининг тубидаги чиқиндилар бундан кам эмас. Албатта, бундай манзара барчага таниш. Аввал аччиғимиз чиқади, сўнгра биз ҳам  тозароқ жой топиб, еб ичиб, чўмилгач, кечга яқин ишлатилган қоғоз-у-пакетларни шу ерга ташлаган ҳолда уйга қайтамиз. Албатта буни кўрган фарзандларимиз келгусида бу хатти-ҳаракатларимизни такрорламасликка ким кафолат беради? Бежиз доно ҳалқимиз, “қуш уясида кўрганини қилади” демаган. Бундай ҳолат такрорланмаслиги учун, келажак авлодга  мусаффо ҳаво, тоза сув, кўркам  табиатни мерос қолдиришимиз учун ҳар биримиз ўзимизга савол беришимиз зарур: “Мен Она табиатни асраш учун нима қилдим?”. Айнан шу саволни фарзандларга ҳам бериш, ўсиб келаётган авлод она табиатга нисбатан ўйламасдан, масъулиятсизларча муносабатда бўлмаслик кераклигини сингдириш лозим.  Ҳар бир хатти-ҳаракатимизни назорат этишимиз, эколгик тарбияни ўзимиздан бошлашимиз зарур.  Мана мактаб ўқувчиси чўнтагидан конфет олиб, уни очди-да, қоғозини ерга ташлади. Айнан шу, бир парча қоғозни икки метр нарида турган ахлат қутисига ташлаш ҳаёлига ҳам келмади. Чунки у  шундай қилиш керак деб ўйлайди. Атрофда сочилиб ётган қоғозлар ҳам ахлат қутисида эмасда. Икки яшар болани аравачада олиб кетаётган она баклашкада қолган чойни фарзандига ичирди-да, бўшаган идишни йўлак четидаги ариқчага улоқтирди. Боланинг кўзи каламушлар югуриб юрган ариқчадаги ўнлаб  ана шундай баклашкаларга тушди. Унинг онгида бу манзара муҳрланиб қолди. Катта бўлгач, бундай таниш манзараларга у бефарқ қарайди. Ўзи ҳам писта чақиб, тонг саҳарда фаррош томонидан супирилган кўчага пўчоғини ташлаб кетади, машинада кета туриб, бўшаган баклашкани онаси сингари деразадан улоқтиради, сигарета қутисини беписанд, атрофдагилардан уялмай истироҳат боғидаги тахта курсининг орасига тиқиб кетади.  Ҳўш, шахсий тарбияни нимадан бошлаш керак?

Аввало:

-ўз орқангиздан ахлатни йиғиштириб юринг. Чиқиндиларни махсус ажратилган ерга олиб бориб ташланг. Агар бундай имконият бўлмаса, унда пакет ёки газетага ўранг ва уни яқинроқдаги ахлат қутиларига ташланг. Фарзандингиз музқаймоқ қоғозини ерга ташласа, ердан олиб, ахлат қутисига ташлашини айтинг. Буни нима учун қилганингизни болага тушунтиринг. У «Бошқалар ташлаяптику! Нега менга мумкин эмас?!» — деб эътироз билдириши мумкин. Табиатни асраб авайлашимиз зарурлиги, унга бефарқ муносабат қандай муаммоларни келтириб чиқараётганини тушинтиринг.

- сувни тежашни ва ифлослантирмасликка ўрганинг. Уйингиздаги носоз жумракларни тузатинг. Фарзандингизга сув тақчиллиги муаммоси натижасида миллионлаб одамлар азият чекаётганлигини тушунтириб беринг. Япон ёзувчиси Хироси Нома: “Мабодо келгусида ерда ҳаёт тамом бўлса, у атом урушидан эмас, сув етишмаслигидан бўлади”, — деб айтган эди. Шунинг учун сувни тоза сақлаш чораларини кўра олсак, келгусида ердаги ҳаётни сақлаган, халқимизнинг соғлом ва фаровон турмуш кечиришини таъминлаган бўламиз.

-уйда электр чироқларни учириб юришга ўрганинг. Зеро, иссиқлик ва ёруғликни тежаш орқали биз ҳавонинг глобал исиш муаммосини олдини олишга оз бўлсада ўз ҳиссамизни қўшган бўламиз. Бундан ташқари фарзандингизнинг ўзи фойдаланмаётган нарсаларни ўчириб қўйиши, оилавий  бюджетингизга ҳам ёрдам беради.

- эҳтиёткорона муносабат. Нафақат табиат қўйнига чиққанда ўсимликлар ва ҳайвонот дунёсини асрашни, балки уйда, маҳаллада, боғчада, мактабда ҳам болаларимизни ўзганинг меҳнатини қадрлаш,  яшаётган, ўқияётган жойини тоза тутиш ва уларга нисбатан эҳтиёткорона муносабатда бўлишга ўргатинг. Ҳовлида ёки подъезд олдида турган синиқ курсини, болалар арғимчисини фарзандингиз билан бирга тузатинг. Яраланган қуш боласига ёрдам кўрсатиб, уни тузалгунча боқинг. Баҳорда уйингиз атрофини болалар билан биргаликда ободонлаштириб гуллар экинг, дарахт кўчатларини  ўтқазинг. Бунда бола ҳам турли асбоблар билан ишлаш кўникмасини ўрганади. Сизнинг «эҳтиёт қилиш, синдирмаслик ва чиқиндилар ташламаслик» ҳақидаги панд-насиҳатларингиз эса ёшлар учун амалий сабоққа айланади.

Бугун биз экологик маданият ҳақида кўп гапираяпмиз. Аммо тарбияни ўзимиздан бошламас эканмиз, сўзлар ҳавода муаллақ қолиб кетаверади, атроф-муҳит эса ифлосланишда давом этади.

Наргис ҚОСИМОВА

ЖЕЛТЫЙ ТЮЛЬПАН

Thumbnail

-Ах какое красивое солнышко, какое красивое небо, какой красивый ручеек, неужели все это для меня, прошептал горный тюльпан, расправляя свои лепестки под нежными лучами утреннего солнца. Мне матушка земля не раз шептала укачивая, когда я был совсем маленьким семенем, рассказывая о золотистых и теплых лучах солнца, который дарит всем живым существам жизнь. Из семени вросла луковица, а из луковицы я. Как хорошо жить на земле!

В то утро как по мановению волшебной палочки в предгорья Нуратау окрасились в алый цвет, это цвели горные тюльпаны, нежно шептая слова благодарности качаясь под прохладным горным ветерком. Но вот солнце поднялось высоко над горизонтом, теперь его палящие лучи не так ласково прикасались к тюльпану. Через час он услышал вокруг голоса, своих родичей: пить, пить, пить…

-Он не добрый, он злой, подумал тюльпан, поглядывая на Солнце. Если я сейчас не выпью капельку воды, я высохну. Тюльпан попытался гордо расправить лепестки, но они от жары стали закрываться, а листья свернулись в трубочку. Остальные тюльпаны этим же способом пытались укрыться от жалящих лучей солнца, их жалобные стоны далеко разносились, ударяя по нагретым камням. Мудрая черепаха высунула свою голову из панцыря, и удивленно прислушался к этим стонам.

-Вот глупые цветы, сказала она пробегающей мимо Юркой ящерице.-  Чем жаловаться на солнца, они побоялись бы людей. К вечеру они загонят свои стада или станут просто, ради удовольствия срывать их. Когда я был маленьким, меня нашли люди и просто чтобы посмеяться перевернули меня вверх тормашками. Я чуть не умер от голода, спасибо помог сильный ветер, поставил меня на ноги.

-Верно говорите процокала  ящерица, надо бояться не солнца, а людей. Видите, у меня нет хвоста. Позавчера меня поймали двое мальчишек. Они бросили меня в нору к муравьям и безумно хохотали, когда я хотела от них вырваться, вновь и вновь загоняя меня палками обратно. Ели от них унесла ноги, только мой хвост остался у них на руках. Тюльпаны бойтесь не Солнца и Ветра, а людей.

-Правильно говорите уважаемая Ящерица присоединилась разговору Тушканчик. -Куда не глянь мусор оставляемой людьми, бумаги, баклашки, осколки от стекла разбитых бутылок, пакеты. Если эти люди не одумаются и не сохранят природу для себя, не научат своих детей беречь эти прекрасные просторы, кристальный чистый ручей для будущего поколения, скоро все мы вымрем от их ужасного поведения.

Слушая их Тюльпан все больше удивлялся и возмущался.

-Но, кто такие люди,- простонал наш знакомый Тюльпан. Утром лучи Солнца были ласковые, а теперь они жалят беспощадно, а Ветер сушит почву, не давая нам возможность сохранить драгоценную влагу.

Услышав слова тюльпана Ветер подул сильнее и вмиг Солнышко укрылась за тучами и пошел дождь. Тюльпаны раскрыли свои лепестки, расправили свои листья навстречу драгоценной влаги, Мудрая черепаха втянула в голову в свой домик, а Юркая ящерица укрылась под камнями, наш Тюльпан тоже закрылся, укрывая от дождя пчелу, присевшую в центр цветка. Только Тушканчик радовался вместе с цветами долгожданному дождику. После дождя вновь засияла лучами Солнце, небо окрасила разноцветная радуга. Выглянула из под камня Ящерица, высунул из панциря голову Мудрая Черепаха и оглянувшись вокруг, крикнула: «Берегитесь, прячьтесь, беда, люди!» и поспешила укрыться в своей норе.

Тюльпан удивленно оглянулся. Навстречу ему шли ребята во главе со взрослым мужчиной. В руках у каждого были тюльпаны, горные фиалки, зверобой, душица и пакеты, наполненные мусором. Каждый из них  собирал разбросанные повсюду бытовой мусор, оставленные отдыхающими. Тем временем мужчина рассказывал им о целебных свойствах каждого растения, собранными ребятами.

- Виктор Владимирович, посмотрите, какой необыкновенный цветок, воскликнула девочка, увидев знакомый нам Тюльпан. Он не похож на остальных. Желтый, а по краям белые иголки. Девочка нагнулась чтобы сорвать тюльпан, но мужчина остановил ее.

-Осторожно, это очень редкий вид тюльпана, их называют бахромчатыми. Цветки их примечательны тем, что по краям лепестков идет бахрома из жестких игольчатых выростов разной длины, торчащих во все стороны. На вершине лепестков бахрома наиболее густая и длинная. Она напоминает друзы горного хрусталя со сверкающими на солнце острыми длинными кристаллами, расположенными в живописном беспорядке, хрупкими и одновременно воинственными. И в самом деле цветки бахромчатых тюльпанов не безобидны. Закрываясь на ночь или перед дождем, они ловят не только зазевавшихся пчел, но и мощных шмелей. Бахрома не дает им вырваться на свободу, вот и приходится сидеть в цветках до первых лучей солнца. Но сходство с хищными насекомоядными растениями здесь чисто внешнее, ведь тюльпаны насекомыми не питаются. Тем не менее, первый бахромчатый сорт был назван Сандью, что в переводе с английского значит «росянка». Если честно я удивлен, откуда у нас в горах появился этот вид?

-Можно его сорвать, не унималась девочка, -ну пожалуйста!

-Нет, сказал Виктор Владимирович.- Пусть цветет и радует остальных своим необыкновенным цветом. На следующий год ветер унесет его семена в разные места, а из его луковицы вырастит новый тюльпан. Но если ты Севара, сейчас его сорвешь, то он не сможет больше размножаться. Лучше сядь и опиши его в своем походном дневнике, чтобы рассказать остальным членам нашего кружка «Юный биолог», а я вам ребята расскажу легенду про желтый тюльпан. Ребята уселись кружочком вокруг нашего героя.

- Долгое время существовало поверье о том, что бутон жёлтого бахромчатого тюльпана содержит в себе сильнейшую энергию, начал свой рассказ Виктор Владимирович.-И тот, кто сможет открыть его – станет счастливым. Однако, не было такого человека, который бы оказался способным открыть этот нежнейший бутон, державшийся на тонкой зелёной ножке и обдуваемый ветрами горного склона. Но однажды на этот склон пришла погулять мать с маленьким сыном. Мальчик впервые увидел красивый цветок и побежал к нему, желая разглядеть диковинное и прекрасное растение поближе. Когда мальчик подошёл к тюльпану, его лицо озарила улыбка, а по склону разнеслось эхо, повторяющее звонкий детский смех. Тюльпан раскрылся навстречу искренней улыбке, детский смех сделал то, чего не могла сделать никакая земная сила. С того времени принято дарить тюльпаны всем, кто счастлив. На праздник или просто так, подаренные цветы дарят хорошее настроение, а тем более такие красивые и такие разные, как тюльпаны.

Ребята, внимательно слушая руководителя, каждый  старался погладить его по головке, от чего он был очень горд и счастлив.

Наргис КАСЫМОВА.

 

 

ЭКОЛОГИК НАЗОРАТНИ КИМ АМАЛГА ОШИРАДИ? ЁХУД “КЕЛАЖАК УЧУН БИР ТУП ДАРАХТ”

0001-001-Pochemu-my-chasto-slyshim-slovo-ekologijaМашҳур француз ёзувчиси Антуан де Сент-Экзюпери:  “Эрталаб туриб, ўзингни тартибга келтирдингми, дарҳол Она Сайёрани ҳам тартибга келтиришга шошилгин” деган гапи ХХ1 аср учун ҳам долзарблигини йўқотгани йўқ. Юртимизда баҳор келинчак мисол ўз сепини ёя бошлаган ҳамон элу-юрт ҳашарга отланади. Атроф ободонлаштирилиб, кўчалар супирилади, турли хил манзарали ва мевали дарахт кўчатлари экилади, гулзорлар барпо қилиниб, ариқ-зовурлар тозаланади. Бободеҳқон фаслнинг энг гўзал байрами бўлмиш Наврўзнинг илк кунлариданоқ ерга уруғ  қадашга тайёргарлик кўра бошлайди. Аммо ана шундай хайрли ишларга қарамай, табиат тобора инсоннинг хатти-ҳаракатларидан азият чекиб, атроф-муҳит ифлосланмоқда, экологик муаммолар юртдошларимизни ташвишга солмоқда. Жаҳондаги мавжуд экологик муаммолар ҳозирда Ўзбекистонда ҳам ўз аксини топганлиги ҳеч кимга сир эмас. Биргина глобал иқлим ўзгаришининг мамлакатимизга таъсири оқибатида сўнгги 20 йил ичида ҳудуддаги энг катта сув ҳавзаси ҳисобланган Орол денгизининг қуриши ичимлик ва суғориш сувларининг танқислиги, биохилма- хилликнинг йўқолиши, чўлланишнинг кенгайиши, тупроқ деградациясинингкучайишини келтириб чиқарди.  Қишлоқ жойларида ўтин учун, шаҳарда эса  йўлларни кенгайтириш, турли хил меъморчилик ишларини амалга ошириш учун дарахтларнинг  кесилиши, ҳаво ва сувнинг нафақат корхоналардан ташқарига чиқарилаётган зарарли газлар, балки йилдан йилга кўпайиб бораётган транспорт воситалари оқибатида ифлосланиши, ҳавода, сувда эримайдиган, тупроқда чиримайдиган  чиқиндиларнинг кўпайиши  инсоннинг яшаб турган жойига хавф солаётганини сезмаймиз ҳам. Кундалик юмуш ва ташвишларимиз билан сумалак  пишириш учун кўп қаватли уйлар ўртасида ўсган дарахтни кесаётганлар,  анҳорга чиқиндиларни тукаётганлар,  қўлидаги  ахлатни дуч келган жойга ташлаб кетаётганлар олдидан лоқайд, бепарво ўтиб кетаверамиз. Нега индамаймиз? Нега фикр билдирмаймиз? Мана шу майда, одатий ҳолга айланиб қолган хатти-харакатлардан кўз юмишимиз балки айнан сизу бизда экологик маданиятнинг, жамиятнинг табиатга бўлган муносабатини тартибга солиш учун экологик назоратнинг етарли эмаслигидан далолатдир?

Ўзбекистон Республикасининг “Экологик назорат тўғрисида”ги Қонуни 2013 йил 27 декабрь куни қабул қилиниб, кучга кирган эди. Қонун 27 моддадан ташкил топган. Асосий мақсади  экологик  назорат соҳасидаги муносабатларни тартибга солиш, давлат муассасалари, фуқаролик жамияти институтлари, ўз-ўзини бошқариш органлари, ННТ ва бошқа жамоат ташкилотларининг мазкур соҳадаги фаолиятини мувофиқлаштириш, атроф-муҳит муҳофазаси ва соғлиқни сақлашда муҳим давлат дастурларини амалга оширишдан иборат. Мазкур қонуннинг қабул қилиниши ва экологик назорат субъектлари томонидан ижросининг таъминланиши атроф-муҳитни муҳофаза қилиш фаолиятининг самардорлигини оширишга, уни такомиллаштиришга, энг асосийси, келажак авлод ҳаёти ҳамда саломатлиги учун янада қулай бўлган муҳитни таъминлашга хизмат қилади.

-Амалдаги миллий қонунчиликда жамоат экологик назоратининг механизмлари мавжуд бўлмай, у қисман қатор табиатни муҳофаза қилиш қонунлари билан назорат қилинган, дейди Тошкент вилояти табиатни муҳофаза қилиш қўмитаси  иқтисод бўлимининг бошлиғи  Шахноза Усмонова. -  Хусусан,  қонунчилик ҳужжатларида экологик назоратнинг экологик хавфсизликни сифатли ва ўз вақтида таъминлаш ҳамда фуқароларнинг  ҳаёти ва саломатлиги учун қулай атроф-муҳитда яшаш ҳуқуқини таъминлашдек асосий афзалликлари ҳисобга олинмаган. Шунингдек, хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятидаги давлат назорати жараёнларида унга иккинчи даражадаги эътибор қаратилиб,  у ўзининг аниқ ечимини топа олмаётган эди. Янги қабул қилинган қонунда бу жиҳатларга алоҳида аҳамият берилган бўлиб, табиатни асраб- авайлашда кенг жамоатчиликнинг вазифалари аниқ белгилаб берилган. Қолаверса идоравий, ишлаб чиқариш бўйича экологик назоратнинг самарли омили бу давлат органларининг очиқлиги, ошкоралигини, жамоатчиликнинг фаоллигини таъминлашдан иборат эканлигига ҳам алоҳида урғу берилган.

Тошкент вилояти табиатни муҳофаза қилиш қўмитаси   томонидан  ташкил этилган  семинарда ҳам мазкур мавзуда сўз юритилиб, “Экологик  назорат тўғрисида”ги Қонуннинг моҳиятини  давлат, хўжалик бошқаруви органлари, нодавлат нотижорат ташкилотлари вакиллари ва фуқароларга тушинтириб берилар экан, экологик назорат тушунчаси  мазкур соҳадаги муносабатларни ҳуқуқий тартибга солиши, табиатни муҳофаза қилиш ва экологик хавфсизликни таъминлашнинг асосий бўлаги эканлиги, у мустақил давлатимизнинг экологик сиёсатини ўзида акс эттириши ва мустаҳкамлаши ва экология соҳасида давлат бошқарувининг асосий элементи эканлиги билан алоҳида аҳамият касб этиши таъкидланди.

- Наврўз байрами муносабати билан Тошкент вилояти хокимлиги Тошкент вилояти табиатни муҳофаза қилиш қўмитаси, ЁИҲ “Камолот”  вилоят бўлими, Давлат санитария ва эпидемиология назорати маркази, туман хокимликлари билан ҳамкорликда Чиноз, Янгийўл, Зангиота туманларидан ўтадиган магистрал йўлни ободонлаштириш мақсадида “Келажак учун бир туп дарахт” акциясини ўтказишни режалаштирди, дейди суҳбатимизни давом эттириб  Ш.Усмонова. — Акция кунлари йўл четига 17 000 дан зиёд терак, минг дона мевали ва манзарали дарахт, 3000 дан ортиқ дуб, сафора дарахтл ва 17 000 дона гул кўчатлари экиш кўзда тутилган.

Мазкур акция пойтахтимиз томон элтадиган асосий йўлларни кўкаламзорлаштиришда  муҳим қадам бўлиши, шубҳасиз.

Наргис Суннат қизи.