7041994095_bbb9dc5b0d_b

ЕР-ХАЗИНА, СУВ-ГАВҲАР

Маълумотларга қараганда, ер юзида ичишга яроқли сувнинг  70 фоизи қишлоқ хўжалигига сарф бўлар экану шунинг 60 фоизи нотўғри фойдалани,исроф натижасида бекор кетар экан.  Тасаввур қилаяпсизми? Яримдан кўпроқ сув қишлоқ хўжалигида исроф бўлаяпти.

Исроил сўнгги 5-6 йил давомида қаттиқ сув танқислигига учради. Ҳозир у ерда сувни тежаш давлат сиёсати даражасига кўтарилди. Исроил сув муаммосини ҳал этиш учун аввало шўр денгиз сувини чучуклаштириш технологиясини ишлаб чиқди. Қолаверса, оқава сувлардан фойдаланиш, яъни сувдан иккиламчи фойдаланишда ҳам кўп ютуқларга эришди. Ҳозир Исроил 70 фоиздан ортиқ оқава сувлардан қайта фойдаланади. Бу ер юзидаги энг юқори кўрсаткич. Исроил эса бу кўрсаткични 90 фоизга кўтариш ниятида ҳаракат қилмоқда.

Ижтимоий тармоқлардан олинган ушбу фактларни бежиз келтирмадик. Гапнинг пўсткалласини айтганда юртимизда ҳам ичимлик сувининг жуда кўп миқдори айнан қишлоқ хўжалигида сарф бўлади.  Масалан, қиш мавсумида пахта экиладиган майдонларнинг шўрини ювиш учун тонналаб сув  “хотамтойларча” қўйиб юборилади. Бир неча йиллар олдин балки бу  усул натижа берган ва соҳада самарали натижа берган бўлиши мумкин. Аммо,  сув муаммоси бугунги куннинг долзарб муаммосига айланган бир пайтда назаримизда бу усулни ҳам қайта ўйлаб чиқиш керакмикан?! “Томчи” мобил иловасида келтирилган маълумотларга кўра, суғоришдан олдин ҳаддан зиёд қуриб кетган дала тупроғи одатдаги суғориш усулларини қўлланилгандан кейин унинг намлиги керагидан ортиб кетар экан. Бундай шароитда экин аввал намлик етишмаслигидан, кейинчалик намлик кўплигидан азият чекади, яъни бир стресс ҳолатдан чиқиб, бошқа стресс ҳолатига тушади. Бунда у ўз энергиясини ҳосилни кўпайтириш учун эмас, балки стресс ҳолатидан чиқиб кетиш учун сарфлайди.

Юртимизда қадимдан  ота- боболаримиз сувни табиатнинг энг бебаҳо неъмати сифатида қадрлаб келишган. Уни исроф қилмай, тежаб ишлатиш ёшликдан ҳар бир инсоннинг қон-қонига сингиб кетган. Бугунги кунда қишлоқ аҳолиси ҳаётининг фаровонлигини ошириш, турмуш тарзини яхшилаш, қишлоқ хўжалигида сувни тежаб ишлатиш мақсадида бир қатор амалий ишларга қўл урилмоқда. Хусусан, сувни тежайдиган технологиялардан фойдаланиш орқали дала ва экинзорларни томчилатиб, эгилувчан қувурлар ёрдамида суғориш, эгатга плёнка тўшаб суғориш, ёмғирлатиб суғориш, тупроқ ичидан (остидан) суғориш усуллари ривожлантрилмоқда ва амалиётга жорий қилинмоқда. Биргина томчилаб суғориш усулини оладиган бўлсак, у экиннинг эҳтиёжига мос миқдордаги сувни шланглар ёрдамида бевосита унинг илдиз қатламига етказиб беришга мўлжалланган муҳандислик суғориш усулидир. Томчилаб суғорилганда экин учун ўзига керак бўлган вақтда сув ва озиқ моддаларни олиш имконияти яратилади.

Copy of Copy of IMG_4102 Зотан, бу усулда сув бутун далага эмас, балки даланинг экин етиштирилаётган қисмига – экиннинг илдиз қатламига етказиб берилади. Бунда сув билан бирга озиқ моддалар ҳам эритилган ҳолатда берилади. Бундай шароитда сув ҳам, озиқ моддалар ҳам беҳудага исроф бўлмайди, экинга тўлиқ етиб боради. Даланинг барча қисмидаги экинлар бир хилда сув ва озуқа оладилар. Натижада даланинг барча қисмларида экин бир хилда ривожланади ва барқарор ҳосил беради.

2018 йилнинг 31 октябрда давлатимиз раҳбари раислигида, ўтказилган  қишлоқ хўжалигини комплекс ривожлантириш, соҳага инноватцион технологияларни кенг жорий этиш, маҳсулотлар экспортини ошириш масалаларига бағишланган йиғилишда, сувни тежовчи технологияни қўллаш ҳисобига 50-60 фоиз сувни иқтисод қилиш мумкинлиги, биргина кўчма эгилувчан қувурлардан фойдаланиш сувни 10-15 фоизга, томчилатиб суғориш эса 36-65 фоизга тежаш имконини бериши, лекин бу борада ҳамон эски тос, эски ҳаммом қабилида иш кўрилаётгани,  жуда кам майдонларда ушбу технологиялар жорий этилгани таъкидлаб ўтилганди.

Шуни алоҳида таъкидлаш керакки, бугунги кунда Бухоро вилоятининг  Когон туманида томчилаб суғориш технологиясидан фойдаланган ҳолда янги экинзорлар ташкил этилмоқда.  Буни тумандаги “Янгиҳаёт” маҳалла фуқаролар йиғини ҳудудида ташкил этилган «Баҳор шанс текстиль» МЧЖ мисолида  кўриш  мумкин. Жорий йилда 1000 гектар майдонда чигит экиб деҳқончилик  қилишни бошлаган  жамият раҳбари Ўктам Ғафуров чет эллик  соҳа мутахассислари, ҳамкасблари билан маслаҳатлашган ҳолда, 7 гектар майдонга полиэтилен тўшаб, 160 гектар майдонда эса одатдагидек томчилаб суғориш усулини қўллаб кўрмоқчи. Бунинг учун  жами 320 000  минг доллар  эвазига  Хитой ҳамда Исроил давлатларидан  зарур хомашё  харид қилинди.

- Илгари бу майдонларда ҳосилдорлик паст бўлган деб ҳам бўлмайди. Лекин, юртимизда ҳар бир соҳада янгиланишлар, инновацион лойиҳалар ҳаётга татбиқ этилаётган бир пайтда биз деҳқонлар қўл қовуштириб ўтирсак, ярашмас. Шу боис хўжалигимиз аъзолари билан мана шу янгиликка бел боғладик. Бу шубҳасиз,  айни экинларни суғориш зарур бўлган паллада сув танқислиги муаммоси юзага келганида айни муддао бўлади. Ниятимиз эса холис, юртимиз пахта хирмонини янада юксалтириш, элимиз турмуш фаровонлигини таъминлаш,- дейди хўжалик раҳбари биз билан суҳбатда.

 

Хулоса  ўрнида шуни айтиш мумкинки, истеъмолчилик юқори шиддат билан ривожланиб бораётган замонавий дунёда ичимлик сувига эҳтиёж шу даражада ортяптики, сув захираларини тўлдириб бориш имконияти қолмаяпти. Шундай аянчли ҳолатнинг ўз вақтида олдини олиш учун юртимизда сув тежовчи техникаларни кўпроқ жорий қилиш айни муддаодир. Бундай усуллардан фойдаланиш келажакда ўз самарасини кўрсатади. Қолаверса, келгуси авлод ҳам зилол сувларимиздан баҳраманд бўлиши керак.

Ферузбек САЙФУЛЛАЕВ,

жамоатчи мухбир.

Материал “Томчи” мобил иловаси  танлови доирасида чоп этилди.

depositphotos_55535573-stock-photo-green-economy-writing-made-of

Узбекистан: возможности и перспективы перехода к зеленой экономике

Политика социально-экономических реформ, проводимая Узбекистаном с момента обретения независимости, позволила осуществить ряд проектов модернизации в ключевых секторах экономики и, таким образом, обеспечить устойчивый экономический рост и развитие, а также сопутствующий рост уровня жизни в стране.

Теперь, когда сформирована основа для развития ключевых секторов экономики в среднесрочной перспективе, главная цель заключается в обеспечении устойчивого экономического и человеческого развития в долгосрочной перспективе. Принимая во внимание глобальные тенденции и вызовы, переход к «зеленой» экономике является одним из наиболее эффективных инструментов поддержания долгосрочного развития.

ЮНЕП определяет «зеленую» экономику как экономику, которая приводит к повышению уровня жизни и социальной справедливости при значительном сокращении экологических рисков и нехватки природных ресурсов.

Нынешняя «коричневая» экономическая модель ограничивает возможности страны по обеспечению долгосрочного развития, создает риски и проблемы для будущих поколений. Например, реализация «коричневого» сценария развития привела к экологическим проблемам (изменение климата, опустынивание, проблема Аральского моря); ухудшение качества земли и истощение водных и энергетических ресурсов из-за неэффективного использования воды и природных ресурсов, и чрезмерного потребления энергии.

Как утверждает Борий Алиханов – заместитель спикера Олий Мажлиса по экологическим вопросам, «Если текущие тенденции развития сохранятся, запасы природного газа и угля в Узбекистане истекут через 20-30 лет, а запасы нефти, по сути, уже исчерпаны; нехватка воды усилится, и лимит водоснабжения, установленный для Узбекистана (53,5 млрд куб. м), не будет гарантирован в будущем (при этом поставки удовлетворят только 60% спроса); Площадь пахотных земель за 30 лет сократится на 20-25%. Все это указывает на тот факт, что при нынешнем сценарии рост в стране будет сдерживаться нехваткой или отсутствием земельных, водных, энергетических и других ресурсов и серьезными экологическими последствиями их неэффективного использования». Между тем, переход к «зеленой» экономике в Узбекистане обеспечит повышение уровня жизни и улучшение качества жизни, не подвергая будущие поколения экологическим рискам и дефициту.

Экилогическая партия Узбекистана предлагает некоторые критические элементы для стратегии «зеленых» преобразований:

В сфере возобновляемых источников энергии:

1. Установка фотоэлектрических преобразователей в сельских районах для обеспечения комплексной электрификации отдаленных районов к 2030 году.

2. Строительство крупных фотоэлектрических станций

3. Добавление солнечных панелей в систему отопления котельной.

В целом переход к «зеленой» экономике в секторе возобновляемых источников энергии приведет к сокращению доли углеводородов до 50% от общего производства энергии к 2050 году.

В сфере ЖКХ:

1. Модернизация системы отопления (внешняя теплоизоляция и термостаты, модификация трубопроводной системы)

2. Принятие пассивной технологии солнечного отопления

3. Широкое использование возобновляемых источников энергии в зданиях

Ожидается, что политика «озеленения» в этом секторе охватит весь жилищный фонд в городах Узбекистана и к 2050 году с учетом нового строительства.

В транспортном секторе:

1. Реализация специальных программ проверок и испытаний автомобилей для повышения топливной эффективности

2. Расширенное использование альтернативных видов топлива (в основном сжиженный газ и синтетическое топливо из пластмасс).

В секторе управления отходами:

1. Разработка полигонов и строительство мусороперерабатывающих заводов

В сфере управления земельными и водными ресурсами:

1. Внедрение и широкое использование водосберегающих технологий (таких как капельное орошение), модернизация системы водопотребления, строительство противофильтрационных шторок для каналов для улучшения системы управления водными ресурсами, повышения урожайности и предотвращения дальнейшего засоления почвы и ухудшение почвы удобрениями.

2. Внедрение принципов «чистого» земледелия, сокращение количества минеральных удобрений и пестицидов, используемых в сельском хозяйстве.

3. Совершенствование системы питьевого водоснабжения и развитие экологически безопасных систем канализации.

Для реализации вышеуказанных предложений правительство должно предпринять следующие практические шаги:

1. Сотрудничать с частным сектором, научными кругами, неправительственными организациями и международными организациями для разработки стратегии перехода Узбекистана к «зеленой» экономике на период до 2050 года. В рамках этой стратегии должны быть разработаны программы для каждого из приоритетные направления.

2. Назначить Министерство экономики координирующим органом для перехода Узбекистана к «зеленой» экономике.

3. Разработать соответствующее законодательство для содействия переходу Узбекистана к «зеленой» экономике.

4. Совместно с Экологической партии Узбекистана разработать постоянную платформу для перехода к «зеленой» экономике.

5. Сократить и отменить субсидии и государственную поддержку «коричневых» секторов.

6. Содействовать реализации пилотных проектов в «зеленых» секторах.

7. Стимулировать инвестиции в образование и профессиональное развитие для подготовки рабочей силы к переходу к «зеленой» экономике.

8. Содействовать международному сотрудничеству в сфере «зеленой» экономики.

Подготовила Диана Ишонходжаева

61788102_2289947247890301_3380320376427905024_n

ҚЎНҒИР АЙИҚНИ ЎЛДИРИБ, ЖАСАДИНИ МАЗАХ ҚИЛГАН ФУҚАРОЛАР ЖАЗОГА ТОРТИЛАДИМИ?

Келаётган 5 июнь -Халқаро атроф-муҳитни муҳофаза қилиш куни. Аммо биз табиатни қанчалик муҳофаза қилаяпмиз? Келгуси авлодга нима қолдираяпмиз? Куни кеча ижтимоий тармоқларда  Қашқадарё вилояти Чироқчи туманида бир туда оломоннинг отилган, аммо маълум бўлишича, чалажон қўнғир айиқни қийнашаётгани, улардан бири эса  айиқни қучоқлаб тургани,  ҳайвоннинг эса бош қисмидан қон оқиб, ночор аҳволда тургани акс этган видеосуратлари тарқалди. Ушбу воқеа 2019 йил 28 май куни  Чироқчи тумани Лангар МФЙ Тутли қишлоғида содир бўлган.  Номаълум сабабларга кўра айиқ қишлоққа келиб қолган. xabar.uz  сайтида берилган Ўзбекистон Республикаси бош прокуратурасининг хабарига кўра, фуқаро Тўраев Хусан, Сулаймонов Рустам, Очилов Хайдар ва бошқаларнинг хонадонига кирган айиқ агрессив ҳаракатланган ҳолда хонадон эгаларига таҳдид (отилиб) қилиб, қўрқитган. Шу сабабли қишлоқ аҳолиси томонидан расмий рўйхатдан ўтган овчи Сулаймонов Қахрамон Исмоилович ёрдамга чақирилиб, айиқни ИЖ-17 русумли милтиқ билан 16-калибрли ўқдан отиб ўлдирган. Ҳодиса жойига етиб борган профилактика инспектори Ш.Р. жойни кўздан кечириб, процессуал тартибда расмийлаштирилган ва айиқ туман марказига олиб келинган. Хабарда айтилишича, мазкур ҳолат туман ИИБнинг жиноят ҳақидаги ариза ва хабарларни рўйхатга олиш китобида 28.05.2019 йилда 1009 рақам билан рўйхатга олиниб, айни вақтда тергов бўлинмаси томонидан терговга қадар текшириш ҳаракатлари олиб борилмоқда. Ҳолат бўйича сўралган Х.Тўраев ўша куни томорқасида ишлаб турганида адирдаги тепаликдан унинг хонадонига айиқ ҳужум қилиб кириб келганлигини, унга қараб икки марта таҳдид сифатида бақирганлигидан қўрқиб кетганлигини, шу вақтда қишлоқ аҳолиси томонидан чақирилган овчи унинг хонадонидан 20 метр пастроқда айиқни отиб ташлаганлигини баён қилган. Шу ҳудуднинг ички ишлар нозири туман ички ишлар бўлимидан оғзаки рухсат олган ҳамда ҳудуддаги овчилардан бири билан бирга тадбир ўтказиб, айиқни отиб ташлаш орқали хавфни бартараф қилган. Текширишда асосий эътибор, айиқнинг ўлдирилиши айнан охирги зарурат билан боғлиқлиги, уни ўлдирмасдан ҳам хавфнинг олдини олиш имкони бўлган ёки йўқлигига қаратилган бўлиб, тегишли шахслар ҳаракатига ҳуқуқий баҳо бериш билан натижаси бўйича қонуний қарор қабул қилиниши таъминланади, дейилади хабар сўнггида. Шунингдек, бу воқеага, uza.uz сайтида

Ўрмон хўжалиги қўмитаси раиси ўринбосари Абдушукур Ҳамзаев қуйидагича изоҳ берган:

– Ҳозирда айиқ жасади вилоят ветеринария бўлимида текширувда. Улар айиқ касалланганми, қутурганми, нима сабабдан аҳоли масканига бу даражада яқин келганини ўрганишмоқда. Воқеа юзасидан ҳуқуқ-тартибот органлари ҳам суриштирув ўтказмоқда.

Мен масаланинг яна бир томонига эътибор қаратмоқчиман, қандай ҳолат бўлишидан қатъи назар мазкур қўнғир айиқ Ўзбекистон «Қизил китоби»га киритилган. Маълумотларга кўра, мазкур тур юртимиз ҳудудида бор-йўғи 250 тадан 260 тагача бор.

Вазирлар Маҳкамасининг 2014 йил 20 октябрдаги тегишли қарорига биноан, ноёб, йўқ бўлиб кетиш хавфи бўлган Тян-Шань қўнғир айиғига Ўзбекистон Республикаси фуқароси ёки юридик шахси томонидан зарар етказилган бўлса 100 АҚШ доллари, яъни 840 минг сўм миқдоридаги жарима тўлаш белгиланган. Шу ҳаракатни хориж фуқароси ёки юридик шахс содир этса, 168 миллион сўм миқдоридаги жаримага тортилади. Мен тегишли ташкилотлар вакиллари, қонун чиқарувчи органлардан мана шу банддаги жарима миқдорини янада ошириш таклифини илгари суришларини сўраб қолган бўлардим. Бундай ҳолатлар бошқа қайтарилмаслигини олдини олишимиз зарур, деган мутахассис.

Бахтиёр Шералиев, Хитойдаги Жанубий-ғарбий университети докторанти, биолог:

— Бир тўда жоҳилларнинг (одам дейишга тилим бормаяпти) ваҳшийликлари тасвирланган видеони охиригача кўра олмадим. Эрнест Сетон Томпсоннинг “Ёввойи йўрға” асарида Шимолий Америкадаги бир қишлоқ овчиларининг қишлоқ товуқларини қийратаётган тулкини излаб йўқ қилиш саҳнаси тасвирланади. Ўша ерда маҳаллий овчилар този итлар билан тулкини қувиб бир уй ичига кириб қолишади, тулкининг қочиш учун йўли қолмайди. Шунда овчилар ов қонунига амал қилиб, тулкини очиқ жойга чиқариб, то у қочиб қутулиши учун мумкин бўлган масофагача қувишмайди. Шундан сўнг яна таъқиб қилишади. Уларнинг ишонишича, ҳақиқий овчи ўлжага ҳар доим тирик қолиш имконини қолдиради. Овчида ҳам, ўлжада ҳам имкониятлар бирга бир бўлганда қилинган ов ҳақиқий, ҳалол ов ҳисобланади. Ана, энди айтингчи, ҳеч кимга озори тегмайдиган, одамлардан имкон қадар узоқда, тоғларда яшайдиган айиқларни ваҳшийларча ўлдирган ўша кишиларни овчи деб бўладими? Биолог бўлганлигим учун видеодаги ўша айиқ ҳақида икки оғиз маълумот бериб ўтаман. У қўнғир айиқнинг бизнинг ҳудудимизда учрайдиган Ҳимолай қўнғир айиғи (Ursus arctos isabellinus) кенжа тури ҳисобланади, биздаги дарсликларда Тян-Шан қўнғир айиғи ҳам дейишади. Ушбу айиқ кенжа тури Ўзбекистон ва Халқаро Қизил китобга киритилган. Ер юзидан бутунлай қирилиб кетиш хавфи остида турган кенжа тур ҳисобланади. Уни овлаш бутунлай тақиқланган. Уларнинг сони жуда оз, масалан, Қашқадарё ва Сурхондарё ҳудудларидаги Ҳисор тоғларида 157 таси қайд этилган. Уларнинг камайиб кетишига браконьерлик, яшаш жойларинининг мозаиклиги ва безовталик омиллари сабаб бўлмоқда.

Ўзбекистон 1995-йилда «Биологик хилма-хиллик тўғрисида»ги халқаро Конвенцияга қўшилган ва бу билан ўз ҳудудидаги ҳайвонот ва ўсимлик оламини ҳимоя қилиш мажбуриятини олган. Шундай экан, ҳайвонларни ваҳшийларча қирадиган, ана у одамсимонларни аввало Қизил китобга киритилган, овланиши тақиқланган ҳайвонни овлагани учун, ана ундан кейин ҳайвонларга шафқатсизларча муносабатда бўлгани учун, ваҳшийлигини видео орқали ижтимоий тармоқларда тарқатиб қирилиб кетиш хавфи остида бўлган Ҳимолай қўнғир айиқларининг бундан кейинги ҳаётини янада хавф остида қолдиргани учун албатта жазоланиши шарт!

Куни кеча аҳоли томонидан Парламентга муҳокама учун таклиф киритиш имконини берувчи meningfikrim порталига мактабларда ўқитиладиган ботаника, зоология, физика, кимё, алгебра фанларини қисқартириб, бунинг ўрнига одамларга фойдаси тегадиган этика, овқатланиш, жамоат транспортида юриш маданияти ҳақидаги фанлар киритилиши борасида таклиф қўйилди. Таклиф муаллифининг фикрича, ушбу фанлар керакcиз бўлиб, одам ҳаёти давомида деярли ишлатилмайдиган фанлар экан. Мана бу бизнинг энг сўнгги нуқтамиз бўлса керак! Юқоридаги ваҳшийликлар ҳам ана шу керак эмас деб айтилаётган фанларни ўқимасликдан, ҳали ҳануз таппи ёқиб қолоқ халқ бўлиб юрганимиз ҳам ана ўша табиий ва аниқ фанларни ўқимаётганимиздан бўлса керак. ..

Қўнғир айиқни отиш эмас, уни қўрқитиб ҳайдаш, ўзларининг кучи етмаса экология қумитаси вакиллари, фавқулодда вазиятлардан ходимларни ёки бионазорат вакилларини чақириш  мумкин эди. Энди эса «қаҳрамонлар»нинг, атиги 840 минг сўм жарима тўлаб, қутилиб кетиш билан иш битмайди. Зеро, бу фақатгина ижтимоий тармоқларда муҳокамага сабаб бўлгани учунгина ҳуқуқ -тартибот органлари томонидан фаолиятга сабаб бўлди. Аммо, Қизил китобга киритилган жонивор ва ўсимликлар қанчаси йўқ қилинаяпти? Табиатга зарар етказганлар қанчалик жаримага тортилаяпти? Нега фуқароларимиз қонундан, Аллоҳимдан, гуноҳдан қўрқмасдан табиатга ваҳшиёна муносабатда бўлишаяпти ва буни “қаҳрамонлик”сифатида ижтимоий тармоқларга тарқатишаяпти?  Яна жасад вояга етмаган болалар кўз ўнгида хурланаяпти. Эртага улар ким бўлиб етишишади?  Демак, қонунлар ҳали ўз кучига эга эмас, жарималар эса жуда паст.  157 та қолган қўнғир айиқнинг биттаси ўлди, демак 156 та қолди. Ҳар йили 8-9 та айиқ ўлдирилса, 20 йилга бормай фарзандларимиз уларни фақат расмлар кўради ва у инсоният томонидан Турон йўлбарси каби йўқ қилинган жониворларнинг қора рўйхатига киради. Видеодаги ғайри-табиий овозлар, чалажон ёки ўлган  айиқнинг устидан масхаралаб кулишлар, уни қийнашдан роҳатланиш яна бир карра маънавиятимиз ачинарли аҳволда бўлиб, экологик онгимиз жуда пастлигидан далолатдир. Зеро, маънавият даражаси инсоннинг табиатга бўлган муносабати билан ҳам белгиланади.  Бунинг учун зудлик билан боғчаларда, таълим муассасаларида экология дарсларини 1 синфдан киритиб, соатларини кўпайтириш, бу борада тушунтириш ишларини олиб бориш,  Халқаро ҳамда Ўзбекистон Қизил китобига киритилган ҳайвонот ва  ўсимлик дунёсига зарар етказган жисмоний ва юридик шахсларга жарималарни 100 баробар ошириб, қамоқ жазосигача белгилаш зарур.

Наргис Қосимова

ecoproblemi

Основные экологические проблемы в Республике Узбекистан

В современном развивающемся мире прогресс происходит каждый день в области науки и техники. Конечно, техническое развитие делает нашу жизнь проще, но нам нужно подумать о том, как нам всего этого добиться. Израсходовав природные запасы ради удовлетворения потребностей человека, мы наносим огромный ущерб природе, в результате чего возникают различные экологические проблемы, затрагивающие не только определенный регион или государство, но и весь мир. Каждое государство в соответствии с экономическим развитием и географическим положением имеет свои экологические проблемы. К сожалению, Республика Узбекистан не является исключением. Сегодня независимый Узбекистан является крупным индустриально-аграрным государством с дальнейшим развитием машиностроительного, энергетического, химического, пищевого и транспортного комплексов.

Развитие производства негативно влияет на социально-экологическую ситуацию в республике. Охрана природы и экологические проблемы, стоящие перед республикой, следующие: Проблемы охраны природы в Ангрен-Алмалыкском, Чирчикском, Ферганско-Маргиланском, Навоийском и других районах, где расположены крупные региональные промышленные комплексы. Социально-экологическая ситуация в этих регионах не очень хорошая. Поскольку различные газы и отходы, образующиеся в промышленных центрах, приводят к ухудшению состояния окружающей среды. Еще одной проблемой является загрязнение промышленных сточных вод от пестицидов и минеральных удобрений. В настоящее время в большинстве производственных процессов используются открытые технологические циклы, связанные с выбросом твердых частиц и отработанных газов в атмосферу, химический состав и концентрация которых определяются особенностями производства.

5-glavnykh-problem-ekologii-moskvy-01Источниками промышленной пыли являются технологические процессы, такие как измельчение, просеивание и т. д.  Из-за этих выбросов возникают различные заболевания, такие как дефицит йода в организме, бронхиальная астма и другие онкологические заболевания. Для профилактики указанных заболеваний открываются специальные медицинские центры для работников, которые работают в опасных отделениях предприятия и получают дополнительную заработную плату за вред своему здоровью. Основные негативные последствия загрязнения воздуха в городских районах:

- снижение солнечного ультрафиолетового излучения до 30%, уменьшение продолжительности солнечного сияния до 15%;

- увеличение по сравнению с фоном газообразных примесей в 5–25 раз в ядрах конденсации молекул водяного пара в 10 и более раз, общая масса пыли в 10 раз и более;

- увеличение по сравнению с фоном аэрозольных примесей в 100–1000 раз;

- увеличение облачности и тумана на 30%, туманов зимой — на 200%; — температура дневного минимума на 1,0–9,0 ° С и выше;

- содержание токсичных тяжелых металлов и канцерогенных веществ в аэрозолях техногенных ландшафтов урбанизированных территорий увеличивается в среднем в 4–5 раз по сравнению с фоновым;

- повышенный риск заболеваний населения с заболеваниями, характер которых зависит от типа загрязнителя (аллергия, заболевания дыхательных путей, сердечно-сосудистой системы и т. д.);

- повышенный износ материалов конструкций, сооружений, памятников архитектуры из-за воздействия различных видов химической, физико-химической и микробиологической коррозии;

- уменьшение площадей, покрытых растительностью, болезнями деревьев;

- локальные климатические изменения, биохимические контуры основных компонентов атмосферы (вода, азот, сера, углерод), увеличение количества дождей, преобладание кислотных осадков;

images (1) - долгосрочные последствия, связанные с генетическими изменениями.  Помимо загрязнения воздуха в Узбекистане, существует еще одна экологическая проблема, которая затрагивает всю Центральную Азию — это трагедия Аральского моря.

За последние десятилетия уровень воды в море значительно снизился. К настоящему времени Аральское море почти полностью исчезло в результате хозяйственной деятельности человека. В прибрежных районах Аральского моря атмосферные осадки уменьшились в несколько раз. Их среднее значение составляет 150–200 мм со значительной неравномерностью в сезонах. Отмечается высокая испаряемость (до 1700 мм в год) при снижении влажности воздуха на 10%.

Как известно, Президент Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиев выступил с речью на 72-й Ассамблее ООН, где поднял вопрос об Аральском море: «Узбекистан поддерживает проект конвенций по использованию водных ресурсов в Амударье и Бассейны рек Сырдарья, разработанные Региональным центром ООН по превентивной дипломатии. Я хотел бы еще раз обратить ваше внимание на одну из наиболее острых экологических проблем нашего времени — Аральскую катастрофу. Преодоление последствий высыхания моря требует сегодня активной консолидации международных усилий. Мы поддерживаем реализацию в полном объеме специальной программы ООН по оказанию эффективной помощи населению, затронутому кризисом Аральского моря».

Спасение или уничтожение этого мира только в наших руках. Ведь целых тысячу лет мы использовали много природных ресурсов. Но что было дано в ответ? Разрушение озонового слоя, истощение природных ресурсов, глобальное потепление, исчезновение многих видов животных и растений — вот что мы даем природе! И это только начало. Давайте спасать нашу Землю вместе!

Подготовила Диана Ишонходжаева